איך לקרוא דוחות כספיים ?

המדריך לקריאת הדוחות הפיננסים – הקדמה (שיעור 1)

על מנת לבחור את המניות שישיגו את התשואות הגבוהות ביותר לתיקי המניות שלכם, עליכם להיות מסוגלים להבין את הערך של החברות שלהן. את זה תוכלו לעשות בעיקר על ידי ניתוח הנתונים הפיננסים המופיעים בדוחות של חברות אלו.
הדוחות הפיננסים אמנם כתובים בשפת סתרים חשבונאית מסויימת הנראית מורכבת תחילה, אך על ידי לימוד מסודר והדרגתי של סעיפי [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

דוחות כספיים – מהם ולמה צריך אותם (שיעור 2)

מהי חברה? חברה היא גוף כלכלי שמטרתו להשקיע כסף על מנת להרוויח סכום כסף גדול יותר מסכום ההשקעה הראשוני.
ואיך החברה עושה את זה? החברה מנפיקה מניות לציבור המשקיעים, ועל ידי כך צוברת הון התחלתי (הון עצמי). את ההון הזה משקיעה החברה ברכישת נכסים, כגון: מפעלים, מכונות, וכיוצא בזה.
בשלב זה, החברה רוכשת את חומרי הגלם לייצור [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

איפה לראות את הדוחות הפיננסים (שיעור 3)

הדוחות הפיננסים וההודעות השונות של החברות הנסחרות בבורסה בת”א מפורסמים במערכת ההודעות של הבורסה, הנקראת “מאיה”. על מנת לקרוא את הדוחות עליכם לגלוש לחלק ה’דוחות הכספיים’ באתר ‘מאיה’.
לאחר הכניסה יופיע לפניכם המסך הבא:

האיזור המוקף במלבן אדום הוא האיזור באמצעותו תמצאו את הדוחות בהם אתם מעוניינים. בתור דוגמא, נמצא את דוחותיה הפיננסים של חברת דלק רכב [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

המאזן – נכסים (שיעור 4)

דוח המאזן, הנקרא בקיצור המאזן, הוא מעין תמונת סטילס המציגה את מצבה הפיננסי של החברה ברגע בו צולמה (סיום הרבעון או השנה האחרונים).
המאזן מורכב מנכסי החברה, התחיבויותיה וההון העצמי שלה. נכסי החברה הם כלל המשאבים הנמצאים בידי החברה שיש להם ערך כספי. אלו הם המשאבים בהם משתמשת החברה לצורך הפעילות השוטפת שלה ופעילויות אחרות. ישנם [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

המאזן – התחייבויות והון עצמי (שיעור 5)

כזכור לכם, בצד השני של המאזן מופיעים ההתחיבויות וההון העצמי. התחייבויות החברה הן סכום הכסף שהיא חייבת לנושיה השונים, כגון ספקים מהם רכשה החברה סחורות או חומרי גלם, בנקים שהלוו כסף לחברה ואחרים. ההון העצמי של חברה הוא סך הכספים שקיבלה החברה בעבור הנפקת מניותיה למשקיעים, יחד עם עודפי ההון, הנובעים מרווחים עודפים של החברה [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

איך לקרוא את המאזן – נכסים (שיעור 6)

עד עתה, למדנו את הסעיפים השונים במאזן. כאמור, המאזנים של כל החברות בנויים במתכונת זהה, אולם כל חברה בוחרת להציג את הסעיפים בדוח באופן שונה במקצת. הסיבה לכך הינה שלכל חברה מוצרים ושירותים אחרים. לדוגמא, חלק מסעיפי המאזן של חברות מסחר ושירותים יהיו שונים מאלו המוצגים במאזנים של חברות השקעות (כמו בנקים או בתי השקעות).
למרות [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?

איך לקרוא את המאזן – התחייבויות והון עצמי (שיעור 7)

בשיעור הקודם למדנו כיצד לקרוא את סעיפי הנכסים מהמאזן של חברת דלק רכב. בשיעור הנוכחי נלמד כיצד לקרוא את סעיפי ההתחייבויות וההון העצמי.
נזכיר כי הנתונים בדוחות מופיעים בדרך כלל באלפי ש”ח, ולכן גם אנו נשתמש ביחידה זו. כלומר, בכל מקום בו נציין 123, המשמעות תהיה 123 אלף ש”ח (123,000 ש”ח). באותו אופן, המשמעות של 1,234 [...]

איך לקרוא דוחות כספיים ?