התיק של ינון

איך לאתר חברה בצרות

11/12/2008 • ינון אריאלי

גם אם אתם לא מומחים בניתוח חברות, מבט חפוז על הדוחות שלהן, ובחינת כמה פרמטרים, יוכלו לסייע לכם להחליט אם מדובר בחברה מתדרדרת. כל שנדרש הוא להכיר מעט את הדוחות הפיננסים שונים, את המאזן, את דוח רווח והפסד ואת דוח תזרים המזומנים.

ארבעה דברים שצריך לבדוק בחברה

1. איתנות פיננסית: חברה שאינה יכולה לממן את הפעילות שלה בטווח הקצר בעזרת הנכסים הנזילים שלה, תתקשה לפעול ללא מימון חיצוני. היחס המהיר, למשל, המשווה בין הנכסים של החברה לזמן קצר בניכוי המלאי לבין ההתחייבויות שלה לזמן קצר (סעיפים הנמצאים במאזן), יהיה פרמטר מצוין לבדיקה. אם ההתחייבויות גבוהות מהנכסים לזמן קצר, זה יכול להעיד כי החברה מתקשה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות, והיא תזדקק לאשראי נוסף כבר בזמן הקרוב. בנוסף, אם יחס כיסוי החוב – הרווח התפעולי של החברה המחולק בהוצאות המימון שלה (נמצא בדוח רווח והפסד) – אינו גבוה מספיק, החברה אינה מרוויחה די כדי לשלם את חובותיה. התרחקו מחברות שבהן היחס נמצא מתחת ל-2-3, וכך תדעו לא להשקיע במניות של חברה הנמצאת בשלבי קריסה.

2. יעילות העסק: התחילו מבדיקת הזמן שלוקח לחברה למכור מוצרים ולגבות תשלום מלקוחות. כדי לקבל זאת, חלקו את שווי המלאי בעלות המכירות והכפילו ב-365 ימים. כדי לקבל את זמן גביית הכסף, חלקו את חשבונות הלקוחות והחייבים בסך מכירות החברה השנתיות והכפילו ב-365 ימים. כל מספר הגבוה משישים יום יעיד על חברה שאינה גובה את התשלומים ביעילות. אם החברה לא הוציאה לאחרונה מוצר חדש והאריכה את תקופת האשראי ללקוחות, מישהו במחלקת המכירות או באגף גביית הכספים בחברה אינו עושה את עבודתו נאמנה.

3. רווחיות: הדרך הפשוטה היא חישוב שולי הרווח של החברה – שולי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי, שאותם מחשבים על-ידי חלוקת הרווח בסך המכירות. אם מתעניינים בחברות אטרקטיביות, כדאי לחפש את אלה המציגות שולי רווח גולמי הגבוה לפחות ב-50%, והשומרות על רמה קבועה או גדלה של שולי רווח תפעולי ונקי. אם יש ירידה משמעותית בשולי הרווח לאורך מספר רבעונים, ייתכן כי החברה מאבדת את היתרון התחרותי שלה, ואינה צפויה להציג בקרוב תוצאות טובות יותר. החברה תיאלץ לבצע שינוי מהותי בפעילות, לפתח מוצר חדש או למצוא שוק מכירות חלופי, כדי להגדיל את הרווחיות. עד שזה יקרה, השקיעו בחברות אחרות.

4. הזרמת מזומנים: הדרך הטובה ביותר היא לבחון את תזרים המזומנים החופשי. חישוב מדויק הוא מורכב במקצת, אבל אפשר להעריכו באמצעות החסרת הוצאות רכישת רכוש קבוע מהתזרים מהפעילות השוטפת (נמצאים בדוח התזרים). אם תזרים המזומנים החופשי שלילי, החברה משקיעה בנכסים חדשים יותר ממה שהיא מרוויחה. אם זה זמני, בשל רכישה מסיבית של ציוד, מבנים וכו’, הצפויים להגדיל את הרווחיות בעתיד הקרוב, זאת לא בעיה. אבל אם זה חוזר לאורך תקופה ארוכה, ייתכן שהנהלת החברה איבדה את הכיוון. חברות אטרקטיביות הן אלה המצליחות להגדיל את תזרים המזומנים החופשי שלהן מדי שנה.

יש עוד נקודות שכדאי לבדוק ושאינן נמצאות בדוחות, אך ניתן למצוא אותן בכל אתר פיננסי, כגון דילול משמעותי במספר המניות הנסחרות, או הנפקת כמות גדולה מדי של איגרות חוב או אג”ח להמרה, שיקטינו את הרווח של כל יחידה ממניות החברה.

השורה התחתונה

זכרו כי ניתוח חברות אינו מדע מדוייק, והסימנים שהוצגו כאן הם רק קצה הקרחון של הבדיקות שתוכלו לבצע. זכרו גם כי אורך זמן מה עד אשר שינויים מבניים או עסקיים או השקעות שביצעה חברה נושאים פרי או פוגמים בפעילות העסקית שלה, ולכן נבון יהיה לבדוק את תוצאותיה הפיננסיות לפחות לאורך תקופה של כשנה. בסופו של דבר, הפרמטרים הראשונים שהוצגו כאן לא יבטיחו שתבחרו בחברות מנצחות, אך הם יסייעו לכם להתרחק מחברות בעייתיות שעשויות להרע לתיק ההשקעות שלכם.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X