התיק של ינון

איך לנצח את השוק גם כשהוא יורד בשיטת פיוטרוסקי

08/02/2010 • ינון אריאלי

קשה להשיג תשואה חיוביות בשנים בהן השוק נמצא בתקופה דובית, ובמיוחד בתקופה של ירידות חדות כמו אלו שהיו ב- 2008. אבל, ישנן אסטרטגיות שעושות את זה. שיטת בחירת המניות הפסיבית של פרופסור פיוטרוסקי, עשתה בדיוק את זה ב- 2008. על פי הדיווח של איגוד המשקיעים האמריקניים הפרטיים (ארגון שלא למטרת רווח, המפעיל מסננות מניות על פי 56 אסטרטגיות השקעה), השיגה השיטה של פיוטרוקסי תשואה שנתית של 32.6%, בעוד הממוצע של כל השיטות האחרות היה שלילי ועמד על כ- 41%-.

פרופסור ג’וזף פיוטרוסקי התעניין במיוחד במניות בעלות מכפיל שווי מאזני (Price to Book Value) נמוך. אלו הן בדרך כלל מניות של חברות במצוקה פיננסית, שמרבית המשקיעים מעדיפים להתרחק מהן. כמו חוקרים אחרים לפניו, גם פיוטרוסקי מצא במהרה כי מניות אלו מנצחות את השוק בממוצע. אבל, הוא גם גילה עובדה מעניינת חדשה: המניות שניצחו את השוק, עשו זאת בהפרש גדול, והן אלו שדחפו את הממוצע למעלה, בעוד מרבית המניות הניבו דווקא תשואה נמוכה מתשואת השוק. התוצאה הזו הובילה אותו לנסח סט של קריטריונים פונדמנטליים לאיתור אותן מניות שבסופו של דבר יביסו את השוק. בבדיקה של פיוטרוסקי, השקעה באמצעות הקריטריונים האלו בבורסות האמריקניות, הייתה מניבה תשואה שנתית ממוצעת מרשימה של 23%, תשואה כפולה מתשואת מדד ה- S&P500.

הוא תיאר את השיטה במאמר קריא למדי משנת 2000, שנקרא “השקעת ערך: הפרדת המנצחים מהמפסידים באמצעות דוחות פיננסים”. על פי השיטה, עליכם לבחור את המניות שמכפיל השווי המאזני שלהן נמצא ב- 20% התחתונים של השוק. כעת, עליכם לבדוק תשעה קריטריונים. מניה העומדת בקריטריון מקבלת נקודה אחת (במקרה של קריטריון המשווה בין תוצאה נוכחית לזו של לפני שנה, אם יש שוויון בין הערכים, המניה מקבלת חצי נקודה). המניות שקיבלו ציון מצטבר של 8.5 או 9 הן אלו ששוות בדיקה.

9 הקריטריונים הם:
1. רווח נקי לפני רווחים (או הוצאות) מיוחדים חיובי ב- 12 החודשים האחרונים.
2. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי. מדד טוב יותר להצלחה של החברה.
3. תשואה על הנכסים (רווח נקי חלקי סה”כ נכסים) הגבוהה מזו שלפני שנה.
4. איכות הרווחים: התזרים מפעילות שוטפת צריך להיות גדול מהרווח הנקי. מסנן חברות שיש סבירות כי השתמשו בטריקים חשבונאיים בדוח רווח והפסד.
5. יחס חובות לזמן ארוך לנכסים הנמוך מזה שלפני שנה. בוחן האם החברה מצמצמת את חובותיה או לוקחת חובות נוספים.
6. יחס שוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות) גדול מזה של לפני שנה. בודק את השינוי בהון החוזר של החברה (האם היא נזילה יותר).
7. מספר מניות נסחרות קטן או שווה לזה של לפני שנה. האם החברה מדללת אותנו?.
8. שולי רווח גולמי (רווח גולמי חלקי מכירות) גדולים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. בוחן את התייעלות תהליכי הייצור או מתן השירותים של החברה.
9. מחזור נכסים (מכירות חלקי נכסים) גדול מזה שלפני שנה. בוחן את מידת היעילות של החברה בהפעלת נכסיה.

כשבחנתי את כל המניות הנסחרות בארה”ב בעלות שווי שוק גבוה מ- 200 מיליון דולר, מצאתי רק מניה אחת שקיבלה ציון מושלם של 9: (Corinthian Colleges (COCO. למרות שהמשקיעים ממש לא אוהבים את המניה, החברה מפעילה בהצלחה 89 מוסדות להשכלה גבוהה בארה”ב ובקנדה, בהם לומדים כמעט 90 אלף סטודנטים. היא מציגה צמיחה דו-ספרתית מרשימה הן במכירות והן ברווח הנקי מזה מספר שנים, ונשענת על מאזן חזק. על פניו היא נראית השקעה מעניינת, אבל לא המשכתי לבדוק אותה לעומק, ולכן קחו אותה כרעיון ראשוני בלבד, וערכו את הבדיקה שלכם לפני שאתם רצים לקנות.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X