התיק של ינון

דוחות כספיים – מהם ולמה צריך אותם (שיעור 2)

15/07/2010 • ינון אריאלי

מהי חברה? חברה היא גוף כלכלי שמטרתו להשקיע כסף על מנת להרוויח סכום כסף גדול יותר מסכום ההשקעה הראשוני.

ואיך החברה עושה את זה? החברה מנפיקה מניות לציבור המשקיעים, ועל ידי כך צוברת הון התחלתי (הון עצמי). את ההון הזה משקיעה החברה ברכישת נכסים, כגון: מפעלים, מכונות, וכיוצא בזה.

בשלב זה, החברה רוכשת את חומרי הגלם לייצור מוצריה המוגמרים. רכישת חומרי הגלם ותהליך הייצור עצמו עולה כמובן כסף לחברה. אלו הן חלק מהוצאות החברה. הוצאות נוספות יהיו למשל הוצאות השיווק והפרסום של מוצריה, תשלום משכורות לעובדים ולמנהלים, תשלומי חשמל וארנונה ועוד.

כעת, יכולה החברה למכור את מוצריה המוגמרים ללקוחותיה. התשלום המתקבל מלקוחות החברה יהווה את הכנסות החברה. על הרווחים הללו נדרשת החברה לשלם מס למדינה. סכום הכסף הנשאר בידי החברה לאחר הפחתת המיסים יהיה הרווח הנקי של החברה.

כמובן, שהתיאור שתיארנו כעת הוא פשטני מאוד, ובמציאות הפעילות של החברות השונות היא מורכבת הרבה יותר וכוללת מגוון רחב של הוצאות והכנסות. לצורך מעקב ובקרה אחר פעילויות החברה השונות ועל מנת שאנו המשקיעים נוכל לבחון את החברות השונות ולהשוות ביניהן, נדרשות כל החברות הציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה לפרסם דוחות כספיים, המתארים את המצב הפיננסי של החברה באותה תקופה.

בדוחות כספיים אלו מפורטות כל הכנסות החברה אל מול ההוצאות שלה, ניתן למצוא בהם פירוט מדויק לגבי סך הנכסים וההתחייבויות של החברה, ותזרימי המזומנים אל החברה וממנה החוצה.

על ידי קריאת וניתוח הנתונים מהדוחות הפיננסים נוכל להעריך את איכותה של החברה ואת אטרקטיביות ההשקעה בה. הדוחות הכספיים הם מקור המידע העיקרי המאפשר לנו המשקיעים לנתח חברות ולהעריך את ערכן ואת ערך המניות שלהן.

מתי מתפרסמים הדוחות הכספיים

רוב החברות פועלות סביב שנת המס הקלנדארית הרגילה, כלומר השנה המתחילה בתחילת ינואר ומסתיימת בסוף דצמבר. שנת הכספים מתחלקת לארבעה רבעונים (כל רבעון מורכב משלושה חודשים עוקבים):

1. רבעון ראשון: ינואר – מרץ

2. רבעון שני: אפריל – יוני

3. רבעון שלישי: יולי – ספטמבר

4. רבעון רביעי: אוקטובר – דצמבר.

בסיום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים של השנה (עד חודשיים מסיום הרבעון), מפרסמת כל חברה דוחות רבעוניים. דוחות אלו הם דוחות תקופתיים שאינם מבוקרים, כלומר הם נכתבים על ידי רואה החשבון הפנימי של החברה.

בתום שנת הכספים (עד שלושה חודשים מסיומה) מפרסמת החברה את הדוח השנתי, הכולל בתוכו את התוצאות הפיננסיות של שנת הכספים האחרונה כולה וכן את תוצאות הרבעון האחרון. דוח זה הנו דוח הנכתב כרגיל על ידי רואה החשבון של החברה אבל נבדק (מבוקר) על ידי רוא”ח חיצוני שאינו חלק מהחברה.

היכן ניתן לראות את הדוחות הכספיים של החברות השונות

כל חברה מחויבת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרשות לניירות הערך של המדינה בה היא נסחרת. במקרה שחברה נסחרת במספר בורסות במדינות שונות, היא מחויבת לפרסם את דוחותיה בכל אחת מהמדינות בהן היא נסחרת (אלו יהיו כמובן אותם הדוחות).

את הדוחות המלאים של כל החברות הנסחרות בבורסה בת”א ניתן לראות במערכת ההודעות של הבורסה הישראלית – “מאיה“. בשיעור הבא נראה כיצד לצפות בדוחות של חברה מסויימת.

כיצד בנויים הדוחות הכספיים

המבנה הכללי של הדוחות הפיננסים הוא זהה עבור כל החברות, אולם כל חברה נוהגת לכתוב את הסעיפים השונים בדוחות באופן שונה במקצת מהחברות האחרות. במדריך זה נתייחס לתבנית הכללית המקובלת וניתן לכם את הכלים באמצעותם תוכלו לקרוא את הנתונים גם אם הם יכתבו באופן שונה במקצת מתבנית זו.

בתחילת הדוח מצוין תאריך סיום הרבעון (או השנה) אליו מתייחס הדוח ונתונים כלליים על החברה. לאחר מכן, בדרך כלל מפורטים תחומי העיסוק של החברה וחברות הבת שלה, והסברים כללים לגבי אופן פעילות החברה והערכות לגבי העתיד. החלקים הללו יכולים להיות לעיתים מעניינים עד מאוד ועשויים לעזור בהבנה של מבנה החברה ואופן הפעילות שלה.

לאחר מכן, אנו מגיעים לחלק העיקרי בדוחות. אלו הן טבלאות המרכזות את כל הנתונים והמידע הפיננסי על החברה והפעילויות השונות שלה במהלך תקופת הדוח. חלק זה מתחלק לשלושה חלקים*:

1. המאזן

2. דוח רווח והפסד

3. דוח תזרים מזומנים

המאזן יופיע ראשון, ויכלול את נכסי החברה, את התחייבויותיה ואת ההון העצמי שלה. לאחר מכן יופיע דוח רווח והפסד, בו מפורטות ההכנסות וההוצאות של החברה. לבסוף, יופיע דוח התזרים, המפרט את זרימת המזומנים אל החברה ומהחברה החוצה בשל הפעילות העסקית שלה, פעילויות ההשקעות ופעילויות המימון שלה. במהלך המדריך נפרט את המשמעות של כל דוח ונסביר את הסעיפים השונים בו.

חשוב להזכיר, כי לאחר טבלאות אלו, המציגות את המספרים הפיננסים עצמם, יופיעו הבהרות וביאורים שונים המתייחסים לפרטי הדוח ולנתונים הפיננסיים של החברה. הביאורים הללו יכולים לעזור לכם להבין נקודות מסוימות שלא ניתן להבינן מתוך קריאת הטבלאות עצמן. בחלק מהמקרים מומלץ לקרוא את הביאורים הנדרשים לצורך הבנה מעמיקה יותר של המשמעות העומדת מאחורי המספרים המופיעים בטבלאות.

אז לחצו כאן כדי לראות היכן נמצאים הדוחות הפיננסים של החברות השונות.

* למעשה, קיים דוח נוסף המציג את השינויים בהון העצמי של החברה, כגון: כמות המניות הנוספות שהונפקו במהלך התקופה, הדיווידנדים שחולקו וכדומה. חלק זה לא ישמש אותנו בהערכת איכות החברה, ועל כן לא נכנס אליו במדריך זה.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

דיון

 • אלי  25/07/2012

  היי ינון תאמר לי בבקשה היכן אני יכול לראות מתי הדוחות הכספיים העתידיים של חברה מסויימת צריכים להתפרסם …..
  לדוגמא מתי מלונקאס אמורה לפרסם את דוחותיה הבאים ….
  תודה ינון

 • מיכאל  22/08/2013

  יש לך מדריך לדוח המציג שינוי בהון עצמי של החברה(הנפקת מניות דיווידנדים ….)?

  אגב המדריך שלך לקריאת דוחות מצויין נוראה פשוט וברור אני לומד אותו אכשיו בהנאה רבה!

 • יעקב ארגמן  07/02/2022

  שלום ינון
  מתי מועדי פרסום הדוחות השנתי של הבנקים??
  באופן מסורתי הבינלאומי מפרסם ראשון?

  • ינון אריאלי  07/02/2022

   חברות ישראליות לרוב לא מפרסמות מועד לפרסום הדוחות הכספיים, אבל אתה יכול להסתכל ב”מאיה” ולנסות לבדוק.

השאר תגובה

* כתובת המייל שלך לא תפורסם
* אנו מנועים מלענות על שאלות בנוגע למניות ספציפיות

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X