התיק של ינון

דוח רווח והפסד – המשך (שיעור 8 ב’)

15/07/2010 • ינון אריאלי

בסיום השיעור הקודם הגענו עד לרווח התפעולי. בואו נמשיך להתקדם לעבר הרווח הנקי.

הוצאות מימון: כל ההוצאות (או לעיתים ההכנסות) בגין פעילויות המימון השונות של החברה, כגון: פירעון אג”ח (החזר החובות לרוכשי אג”ח של החברה), החזרי הלוואות ותשלומי ריבית והצמדה על ההלוואות שלקחה החברה מהבנקים ומגופים אחרים.

הוצאות/הכנסות אחרות: חברות יכולות להרוויח או להפסיד כסף בעקבות פעילויות אחרות השונות מהפעילות העסקית השוטפת של החברה. למשל, חברה יכולה להשכיר מבנים ולהרוויח את שכר הדירה מהשוכרים, היא יכולה גם למכור נכסים מסוימים, כגון: ציוד או מכונות וכד’. על כן, עלינו להוסיף (או להחסיר) את ההכנסות (או ההוצאות) הללו. בנוסף, בסעיף זה יכללו גם הכנסות או הוצאות מתקופות קודמות שאינן נכללות בתקופת דוח זו.

חברה טובה משיגה את מרבית ההכנסות שלה מפעילותה העסקית השוטפת ולא בדרכים אחרות. אולם, לעיתים יופיעו הכנסות גדולות יחסית בסעיף זה ברבעון מסויים. מכירת נכסים אחדים יכולה להביא להכנסות גבוהות חד פעמיות כאלו. חשוב לזכור כי הכנסות אלו הינן חד פעמיות בלבד בדרך כלל, ועל כן אין זה נבון לשקללן בבחינת הרווחיות של החברה בטווח הארוך.

בנוסף, אם אנו עדים להוצאות אחרות גבוהות יחסית בסעיף זה, נבון יהיה לבדוק את פשרן של ההוצאות המיוחדות הללו בביאורים המילוליים המופיעים בסוף הדוח. חשוב לנסות ולהבין האם אלו הן הוצאות חד פעמיות או שהחברה נקלעה למעגל הוצאות קבועות אחרות.

רווח לפני מסים על ההכנסה: לאחר שהורדנו את כל ההוצאות הללו, אנו נשארים עם הרווחים של החברה לפני תשלום מיסים על ההכנסות. המדינה מאפשרת לחברות לשלם את המיסים על ההכנסה לאחר ששילמו את כל שאר הוצאותיהן. לכן, החברות משלמות את כל הוצאותיהן תחילה ולאחר מכן משלמות את המס רק על שורת הרווח הזו.

מסים על ההכנסה: אלו הם כל תשלומי המיסים של החברה למס הכנסה.

בארץ נהוג מס חברות בגובה אחיד וללא תלות בסך הרווחים של החברה (מס יחסי). בשנת 2007 עמד המס על 29% והוא ירד בהדרגתיות ל- 25% בשנת 2010.

רווח לאחר מיסים: לאחר הפחתת המס נגיע לרווח של החברה לאחר תשלום מיסים.

הפסד/רווח החברה מהשקעה בחברות אחרות: לעיתים חברות משקיעות סכומי כסף בחברות אחרות ואי לכך הן זכאיות להשתתף ברווחי או הפסדי החברות הללו. המיסים על ההכנסות הללו כבר שולמו על ידי החברות האחרות, ועל כן יש להוסיפם לאחר תשלום המיסים על רווחי החברה.

רווח נקי: לאחר שהפחתנו (והוספנו) את כל ההוצאות השונות של החברה, אנו מגיעים לשורה התחתונה של הדוח – הרווח הנקי של החברה, כלומר הרווח נטו לאחר הפחתת כל ההוצאות השונות. זהו למעשה סכום הכסף שנשאר בידי בעלי החברה ובעלי המניות שלה בסיום התקופה. בידי מנהלי החברה עומדת האפשרות להשקיע את סכום הכסף הזה בפעילותה של החברה או לחלקו כדיווידנד למחזיקי מניות החברה.

רווח נקי למניה: משקיעים ואנליסטים אוהבים בדרך כלל לדבר על הרווח הנקי למניה. זהו הרווח הנקי של החברה מחולק במספר המניות שלה. ישנם שני סוגי רווח נקי למניה:

רווח בסיסי למניה: זהו הרווח הנקי מחולק במספר המניות האמיתי הכולל של החברה. הכוונה היא לחלוקת הרווח הנקי במספר המניות שנסחרו בשוק בעת סיום התקופה המצויינת בדוח.

רווח מדולל למניה: זהו הרווח הנקי מחולק במספר המניות הכולל של החברה, האופציות ומניות הבכורה אותם מחזיקים משקיעי החברה. זהו למעשה הרווח למניה שהיה מתקבל עם כל מחזיקי ניירות הערך של החברה היו ממירים את ניירותיהם למניות. רווח זה יהיה כמובן נמוך יותר מהרווח הבסיסי מכיוון שמספר המניות הכללי יהיה גדול יותר.

משקיעים רבים נוטים ליחס חשיבות רבה מידי לרווח הנקי למניה. חשוב להבין כי בניגוד לרווח הנקי, הרווח הנקי למניה תלוי כמובן במספר המניות ולכן נבון להתייחס אליו בחשדנות מסוימת. לעיתים, חברות נהוגות לרכוש בחזרה חלק ממניותיהן כך שמספר המניות הכולל הנסחרות בשוק יקטן. כתוצאה מכך, הרווח הנקי למניה יהיה גדול יותר, מה שיגרום למשקיעים לחשוב כי החברה רווחית יותר ממה שהינה באמת. לכן, נבון יהיה לבחון את הרווח הנקי ולהתייחס בזהירות לרווח הנקי למניה.

כעת, לחצו כאן ולמדו כיצד לקרוא את דוח רווח והפסד של חברה אמיתית…

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X