התיק של ינון

דו״ח רווח והפסד (שיעור 8 א’)

15/07/2010 • ינון אריאלי

בניגוד למאזן, המציג את נתוני החברה בנקודת זמן אחת, דו״ח רווח והפסד (כמו גם דו״ח תזרים המזומנים בו נעסוק מאוחר יותר) מסכם את תוצאות הפעילות של החברה בפרק זמן מסוים (רבעון בודד, מספר רבעונים או שנה שלמה) המצוין בראש טבלת הדוח.

דוח רווח והפסד מפרט את כל הכנסות החברה כתוצאה מהמכירות והשירותים שסיפקה ללקוחותיה וכן את כל ההוצאות והעלויות שהיו כרוכות בתפעול העסק באותה תקופה, כך שאנו נשארים לבסוף עם הרווח הנקי (נטו) של החברה.

מבנה דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד מוצג בתבנית קבועה פחות או יותר עבור כל החברות השונות. הוא נפתח בסך המכירות (ההכנסות) של החברה, ולאחר מכן ככל שיורדים מטה בדוח מופחתות שלב אחרי שלב ההוצאות השונות של החברה.

בשלב הראשון מופחתות עלויות המכירות, המשאירות אותנו עם הרווח הגולמי. לאחר מכן מופחתות ההוצאות התפעוליות, המובילות אל הרווח התפעולי. כעת, מפחיתים את הוצאות המימון של החברה. זה משאיר אותנו עם הרווח לפני מיסים. בשלב זה מחסירים את המיסים ונשארים עם הרווח לאחר תשלום מיסים. בשלב האחרון מפחיתים הוצאות שונות אחרות של החברה, מה שמשאיר אותנו לבסוף עם הרווח הנקי, שהנו הרווח נטו הסופי הנשאר בידי החברה.

דוח רווח והפסד לדוגמא

בואו נעבור על סעיפי הדוח על פי הסדר בו הם מופיעים החל משורת המכירות ועד לרווח הנקי.

מכירות: סך ההכנסות של החברה מהפעילות העסקית השוטפת שלה בלבד, כלומר סך הכסף שנכנס לקופת החברה מהמכירות והשירותים שסיפקה ללקוחותיה לאורך תקופת הדוח. המכירות נרשמות בניכוי הנחות שניתנו וסחורות שהוחזרו לספקים.

השינוי במכירות יכול להעיד על המגמה בה נמצאת פעילות החברה. כמובן שגידול במכירות הוא דבר חיובי, אך אין הוא מעיד בהכרח על שיפור ברווחיות החברה. לדוגמא, גידול במכירות תוך הגדלה משמעותית של עלויות הייצור, תוביל לירידה ברווחיות החברה.

כעת, לאורך שאר סעיפי הדוח מקוזזות כל ההוצאות של החברה עד אשר אנו נשארים לבסוף עם הרווח הנקי.

עלות המכירות (עלות מכר): כל העלויות הנדרשות לצורך ייצור המוצרים המוגמרים של החברה. עלויות אלו כוללות את התשלום על חומרי הגלם, את כל עלויות התחזוקה וההפעלה של מפעלי החברה, המכונות, המשכורות לעובדים, תשלומי חשמל ומים, שכירות וכיוצא בזה. ככל שעלות המכירות נמוכה יותר ביחס למכירות, החברה תהיה יעילה יותר (ראה הרחבה בסעיף הבא, רווח גולמי).

רווח גולמי: הרווח של החברה מהמכירות בניכוי עלות המכירות. כאמור, ניתן לבחון את יעילות הייצור של החברה בעזרת שולי הרווח הגולמי, המחושבים על ידי חלוקת הרווח הגולמי בסך המכירות.

לדוגמא, חברה בעלת הכנסות של 1,000 ש”ח שיש לה עלות מכירות של 900 (שולי רווח גולמי של 10% = 100/1000), תחשב יעילה (או רווחית) פחות מאשר חברה שסך ההכנסות שלה 100 ש”ח עם עלות מכירות של 50 ש”ח (שולי רווח גולמי של 50% = 50/100), אף על פי שההכנסות של החברה הראשונה גבוהות יותר.

על מנת לקבוע האם שולי הרווח הגולמי של החברה שלנו הינם טובים יש להשוות אותם לשולי הרווח של החברות האחרות מאותו המגזר אליו משתייכת החברה.

הוצאות מחקר ופיתוח: הוצאות מגוונות לצרכי מחקר ופיתוח של מוצרי החברה הקיימים ומוצרים עתידיים. בדרך כלל הוצאות המחקר והפיתוח יהיו גבוהות יותר בחברות המתבססות על שדרוג מוצריהן ופיתוח מוצרים עתידיים, כגון: חברות טכנולוגיות, חברות ביוטכנולוגיות, חברות תרופות וכיוצא בזה. בנוסף, חברות קטנות הנמצאות בראשית דרכן, כגון חברות סטארט-אפ למיניהן, יזדקקו לעיתים לסכומי כסף נכבדים לצרכי מחקר ופיתוח. בכל מקרה, חשוב לוודא כי החברה אינה “שורפת” את כספי המחקר הללו ללא התקדמות נראית לעין בכיוון סיום פיתוח מוצריה והבאתם למכירה בשוק.

הוצאות מכירה ושיווק: הוצאות השיווק והמכירה של מוצרי החברה, כגון: פרסום, הוצאות שיווק, קידום מכירות וכיוצא בזה. ברור כי חברות קטנות ובלתי מוכרות יצטרכו להשקיע סכומי כסף גדולים יותר בפרסום ושיווק. לעומתן, חברות מפורסמות ומוכרות, כמו קוקה קולה או מייקרוסופט, לא יזדקקו להשקיע נתח גדול מידי מההכנסות בפרסום, מכיוון שכולנו כבר מכירים אותן והתרגלנו כבר לקנות את המוצרים שלהם.

הוצאות הנהלה וכלליות: אלו הן כל ההוצאות העקיפות הקשורות בהפעלתה של החברה שאינן כלולות בעלויות הייצור או הוצאות המכירה, כגון: הוצאות משרד, שכר מנהלים ועובדי מנהלה, תשלום לרואי חשבון וכד’.

סעיף זה הוא אחד מהסעיפים המבדילים בין חברה יעילה לחברה בזבזנית. חברות בזבזניות יוציאו סכומי כסף גדולים יחסית לצורך הוצאות הנהלה וכלליות, כגון: תשלומי שכר מופרזים למנהלי החברה, לעומת חברות יעילות בהן הוצאות אלו יהוו רק חלק קטן יותר מכלל ההוצאות.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי יכונה לעיתים בשם רווח מפעולות רגילות. זהו הרווח הנובע רק מהפעילות השוטפת של החברה לאחר הפחתת כל העלויות התפעוליות השונות שתוארו בסעיפים הקודמים. רווח זה אינו כולל את ההכנסות האחרות מפעילויות השקעה ומימון או את תשלומי המיסים, ועל כן, הוא אומד את יכולת החברה להרוויח כסף מפעילויותיה העסקיות בלבד ומאפשר השוואה בין הרווחיות של חברות שונות.

בואו נעבור לשיעור הבא ונמשיך להפחית את ההוצאות הנוספות עד שנגיע לרווח הנקי…

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X