התיק של ינון

האם המניה שלי יקרה?

18/01/2008 • ינון אריאלי

מכפיל הרווח, המחושב על ידי חלוקת מחיר המניה ברווח הנקי למניה ב- 12 החודשים האחרונים, הוא אמת מידה להערכת מצב התמחור של מניות החברה, תחת ההנחה כי לחברות מאותו המגזר צפוי להיות מכפיל דומה. קיימים מכפילים אמינים יותר, לדוגמא מכפיל הרווח לשווי חברה (EY) בו אנו מרבים להשתמש באתר, אך מכפיל הרווח יכול לסייע לנו לבחון באופן ראשוני את רמת התמחור של מניה (כלומר, האם היא זולה או יקרה כעת) ולעזור לנו לפסול בקלות מניות הנסחרות ביוקר.

חברות צמיחה, חברות המגדילות בהתמדה את הכנסותיהן ורווחיותן, נסחרות לעיתים קרובות במכפילים גבוהים למדי בהשוואה לחברות אחרות במגזר אליו הן משתייכות. למשל, חברת אלביט מערכות, המגדילה את הכנסותיה בשיעור שנתי של כ- 20% בממוצע בשנים האחרונות, נסחרת במכפיל רווח של כ- 37 בהשוואה למכפיל רווח ממוצע של כ- 17 במגזר אליו משתייכת החברה.

קצב הגידול המהיר של החברה וההערכות לגבי המשך הצמיחה בקצב זה גם בעתיד, עשוי כמובן להוביל להגדלת הרווחיות של החברה ובעקבות כך גם לעלייה מקבילה במחיר בו נסחרות מניותיה. אולם, במקרים רבים מחיר מניותיהן של חברות צמיחה עולה בשיעורים מהירים מידי ומבלי שקצב הצמיחה של החברה יצדיק עלייה חדה שכזו.

באופן כללי, נבון יהיה להתרחק ממניות שהמכפילים שלהם גבוהים, משום שמחקרים רבים מלמדים כי חברות אינן יכולות להמשיך ולצמוח בשיעורים כה גבוהים לאורך מספר רב של שנים. זאת ועוד, גידול בהכנסות החברה לעיתים רבות אינו מוביל לגידול מקביל ברווחיותה של החברה. למרות זאת, לעיתים, ובמיוחד עבור חברות בעלות מימדים קטנים עד בינוניים, המכפילים הגבוהים אינם תמיד סיבה לשלול השקעה בבורסה במניות של חברות אלו.

אז איך נדע אם חברה הנסחרת במכפיל רווח גבוה הינה אטרקטיבית להשקעה?

כמובן שהדרך הטובה והאמינה ביותר לבחון את אטרקטיביות ההשקעה בחברה, היא באמצעות הערכת שוויה האמיתי (Intrinsic Value), למשל על ידי היוון תזרים המזומנים שלה (Discount Cash Flow Model, שבעתיד נתאר כיצד לחשבו). אולם, במרבית המקרים תספיק גם בדיקה מהירה ופשוטה לצורך קבלת מושג ראשוני לגבי כדאיות ההשקעה בחברה ופסילת חברות הנסחרות במחיר גבוה מידי.

הרעיון הוא לנסות ולהעריך את המחיר העתידי בו יסחרו מניות החברה בעוד מספר שנים תוך התבססות על קצב הצמיחה של החברה וירידה של מכפיל הרווח בעתיד לאיזור הערך הממוצע במגזר. על ידי השוואת המחיר העתידי עם מחיר המניה הנוכחי, נוכל להעריך את שיעור עליית המחיר השנתי הממוצע של המניה. אם שיעור זה גבוה משיעור עליית השוק (העומד על כ- 10%), יש סבירות כי מניות החברה אטרקטיביות. במקרה כזה, יש לערוך בחינה מעמיקה יותר של החברה על מנת להעריך את שוויה האמיתי ולא להסתפק בהערכה הפשוטה שנתאר מייד.

לחילופין, אם שיעור העלייה השנתי יהיה נמוך משיעור העליה השנתי הצפוי של השוק, ככל הנראה שהמניה מתומחרת ביוקר ויש סבירות רבה כי ההשקעה במניות החברה לא תניב תשואה עודפת על פני תשואת השוק.

כיצד לבחון את אטרקטיביות ההשקעה במניה ב- 60 שניות

הנה הצעדים שעליכם לבצע על מנת לקבל הערכה ראשונית לאטרקטיביות ההשקעה במניה. לצורך הדוגמא נשתמש במנית חברת אורמת טכנולוגיות (ORA), שמכפיל הרווח הנוכחי שלה עומד על כ- 71 וגבוה בצורה משמעותית מהערך הממוצע במגזר אליו היא משתייכת (כ- 19). לשם הנוחות נבצע את כל החישובים בדולרים.

1. קריאת מחיר המניה הנוכחי

הצעד הראשון יהיה קריאת מחיר המניה. מחיר המניה הנוכחי (18/1/2008) – $42.79 .

2. קריאת הרווח הנקי למניה ב- 12 החודשים האחרונים

השלב הבא יהיה לחשב את הרווח הנקי למניה ב- 12 החודשים האחרונים. במקרה של חברת אורמת, הרווח הנקי למניה ב- 12 החודשים האחרונים עומד על $0.6 .

3. קביעת קצב הגידול השנתי ברווח

השלב הבא יהיה להעריך את קצב גידול הרווח של החברה. זכרו כי הפרמטר המעניין הוא הקצב בו גדל הרווח של החברה ולא הקצב בו גדלות הכנסות החברה (שולי הרווח של החברה אינם נשארים תמיד קבועים וגם אינם גדלים בדרך כלל באופן לינארי, כלומר גידול בהכנסות אינו בהכרח מוביל לשיעור גידול זהה ברווחים).

את שיעור גידול הרווח העתידי תוכלו לקבל על סמך הערכות האנליסטים או על סמך הגידול ברווחי החברה בשנים הקודמות. שימו לב כי אנליסטים נוטים בדרך כלל להיות אופטימים מידי בהערכותיהם ובמקרים רבים החברות אינן מצליחות לעמוד בהערכותיהם. לכן נבון יהיה להשתמש בהערכות שמרניות יותר.

הערכות לגבי קצב גידול הרווחים של אורמת אינן חד משמעיות ויש מרווח גדול בין הערכות האנליסטים השונים. בכל מקרה, נבחן תרחיש אופטימי למדי המניח קצב גידול רווחים מרשים של 30% בשנה במהלך חמש השנים הבאות.

4. חישוב הרווח העתידי של החברה

כעת, בואו ונחשב את הרווח הצפוי לחברה בעוד חמש שנים (כמובן שניתן לבחור גם בפרק זמן אחר כרצונכם, אך השתדלו שלא לבחור בפרק זמן קצר ממספר שנים ולא בפרק זמן ארוך מידי, הגדול מ- 10 שנים). לצורך כך עלינו להכפיל את הרווח למניה הנוכחי בשיעור הגידול של הרווח ולהעלות בחזקת מספר השנים.

רווח למניה בעוד חמש שנים = רווח למניה נוכחי כפול שיעור גידול הרווח בחזקת 5
כלומר הרווח למניה בעוד חמש שנים יעמוד על:

0.6 × 1.35 = $2.23

5. הערכת מכפיל הרווח העתידי

ייתכן ומכפיל הרווח הנוכחי של חברת צמיחה יעמוד על ערך גבוה, אך עם חלוף השנים והתבהרות הצמיחה של החברה, המכפיל ירד לערך סביר יותר הקרוב אל הערך הממוצע במגזר אליו משתייכת החברה. הערך הממוצע במגזר של אורמת עומד על כ- 19. חברת אורמת הינה חברה איכותית למדי ועל כן ניתן להניח כי מכפיל הרווח העתידי של החברה יעמוד על כ- 25, ערך הנמצא בקצה העליון של מכפילי הרווח של החברות מהמגזר של אורמת.

6. חישוב מחיר המניה העתידי

על מנת לחשב את מחיר המניה העתידי, כל שעלינו לעשות הוא להכפיל את הרווח הנקי למניה במכפיל הרווח. תחת ההנחה שמכפיל הרווח של החברה יעמוד על ערך סביר יותר של כ- 25 בעוד חמש שנים, מחיר המניה העתידי יעמוד על כ- $55.7 (55.7 = 25×2.23).

7. חישוב התשואה השנתית הממוצעת

מחירה הנוכחי של מנית אורמת עומד על $42.79, וכפי שראינו הוא צפוי לעלות במהלך חמש השנים הקרובות למחיר של כ- $55.7. עליית מחיר כזו שקולה לעליה כוללת של כ- 30% במחיר המניה, או עלייה שנתית ממוצעת של כ- 5.4%.

(55.7/42.79)1/5 – 1 = 0.054 = 5.4%
היות ותשואת השוק השנתית הממוצעת היא כ- 10% (תשואת המדדים הת”א היא אף גבוהה מכך), אנו רואים מייד כי למרות ההנחות האופטימיות שהנחנו באשר לקצב גידול הרווחים, מניות חברת אורמת נסחרות במחיר יקר למדי בימים אלו. אי לכך, קניה שלהן במחיר הנוכחי עשויה להיות בלתי רווחית כלל.

אין הכוונה לומר כי אורמת אינה חברה איכותית. לדעתי אורמת הינה אחת מהחברות האיכותיות ובעלות הפוטנציאל הגדול ביותר בשוק הישראלי וכן בשוק העולמי בתחום האנרגיה החלופית. אולם, על סמך הבדיקה הפשוטה שביצענו, אנו נוכחים לדעת כי מניות החברה נסחרות ביוקר בימים אלו.

מה השורה התחתונה

למכפיל הרווח חסרונות רבים. לדוגמא, הוא אינו מתחשב במזומנים של החברה ובחובותיה. גם להערכת קצב הגידול של החברה חסרונות רבים, משום שלא ניתן לחזות אותו במדוייק. לכן, שיטה זו אינה יכולה לחזות במדוייק את רמת התמחור של מניות החברה.

ובכל זאת, השיטה הפשוטה והמהירה שהוצגה כאן, עשויה לתת לכם הערכה ראשונית באשר לאטרקטיביות ההשקעה במניותיה של חברה מסויימת ובעיקר למנוע מכם להשקיע במניותיהן של חברות המתומחרות ביוקר. כמובן שיהיו חברות שעבורן הערכה זו לא תהיה מדוייקת. אי לכך, הכרחי תמיד להשלים את ניתוח החברה המדוברת על ידי שימוש בשיטות ניתוח מעמיקות ומדוייקות יותר כגון שימוש ביחסים הפיננסים של החברה או על ידי הערכת שוויה של החברה.

גילוי נאות: אני לא מחזיק בניירות הערך שהוזכרו.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X