התיק של ינון

המדריך להשקעה במניות – מה מרווח הביטחון הנדרש בקנית מניה (8)

המדריך להשקעה במניות – מה מרווח הביטחון הנדרש בקנית מניה (8)

הערכת שווי החברה האמיתי, או מחיר המניה האמיתי, באמצעות שיטת היוון תזרים המזומנים או באמצעות שיטה אחרת, אינה מדע מדוייק, אלא הערכה בלבד. מובן, כי ככל שנחזה את תזרים המזומנים העתידי של החברה בצורה מדוייקת יותר, שווי החברה שנקבל יהיה קרוב יותר לערך הנכון. יחד עם זאת, השווי האמיתי עדיין תלוי בגורמים רבים, כגון קצב הצמיחה של החברה, יכולתה לשמור על רמת רווחיות מסויימת, שיעור השקעות הוניות כלשהו ועוד, פרמטרים אותם לא ניתן לחזות במידה מדוייקת לחלוטין.

ייתכן לדוגמא, כי הערכנו קצב צמיחה מסויים לחברה, אך כמה חודשים לאחר מכן, אחת ממתחרותיה החלה לייצר מוצר דומה, מה שהוביל להוזלת מחירים ולירידה בקצב הצמיחה. ייתכן גם שהחברה נכשלה בפיתוח אחד ממוצריה העתידיים, ונזקקה להשקיע סכום כספי גדול יותר לצורך פיתוח נוסף.

לאור זאת, קיימת סבירות כי נעריך שווי נוכחי גבוה מידי לחברה, שיתברר כשגוי מאוחר יותר. אי לכך, עלינו לפצות על טווח השגיאה האפשרית שלנו בהערכת השווי. פיצוי שכזה אפשרי על ידי רכישת המניה במחיר נמוך מספיק מתחת למחיר האמיתי אותו אנו מעריכים. שמירת מרווח ביטחון מספקת, היא הכרחית ותצמצם במידה משמעותית את הסיכון להפסיד כסף מהשקעתנו.

מהו מרווח הביטחון הנדרש

ברור, כי רכישת מניה במרווח ביטחון גדול מאוד, יכולה להקטין את הסיכון להפסד בצורה משמעותית. יחד עם זאת, שוק ההון פועל בצורה יעילה לאורך מרבית הזמן, ולכן רכישת מניות רק עם מרווח ביטחון גדול מאוד, תקטין בצורה משמעותית את מספר אפשרויות ההשקעה שלנו. אי לכך, עלינו להתאים את מרווח הביטחון לרמת הסבירות בה צפוייה להתרחש התחזית שלנו.

אם לדוגמא, הערכנו את שוויה של חברה קטנת מימדים הנמצאת בתחילת דרכה, מקרה בו רמת אי-הוודאות לגבי עתידה של החברה עשוי להיות גדול יותר, נדרוש מרווח ביטחון גדול יותר. לעומת זאת, אם מדובר בחברה וותיקה בעלת יתרונות תחרותיים רבים ורווחיות יציבה, מה שיאפשר לנו להעריך בצורה מהימנה יותר את תזרימי המזומנים העתידיים שלה, ייתכן ויתאפשר לנו להסתפק במרווח קטן יותר.

מרווח הביטחון הנדרש תלוי גם במקדם ההיוון אותו אנו מניחים. באופן כללי, ככל שאנו משתמשים במקדם היוון גדול יותר, נוכל להסתפק במרווח ביטחון נמוך יותר, משום שמקדם ההיוון יפצה על מרווח הביטחון.

בתור כלל אצבע, השתדלו לרכוש רק מניות הנסחרות כ- 30-40% לפחות מתחת לשוויין האמיתי, אם מקדם ההיוון בו השתמשתם הוא כ- 15%, ומרווח ביטחון גדול מ- 40-50% עבור מניות שהערכתם את מחירן האמיתי תוך שימוש במקדם היוון של 8-12%. לדוגמא, אם הערכתם את מחירה האמיתי של מניה להיות 10 ש”ח תחת הנחת מקדם היוון של 15%, רכשו אותה רק אם היא נסחרת במחיר נמוך מ- 7 שקלים (7=0.3*100-100). אם השתמשתם במקדם היוון של 8% בלבד, דרשו מרווח ביטחון גדול יותר, כלומר רכשו את המניה רק אם היא תסחר במחיר נמוך מ- 5-6 שקלים.

למרות שעדיין תהיה סבירות להפסד, אם תשמרו על רכישה במרווח ביטחון מספיק, תוכלו להיות בטוחים שעשיתם כל שניתן על מנת להקטין את הסיכון להפסד.

אז כמה מניות להחזיק בתיק? לחצו כאן בשביל לראות את התשובה.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X