התיק של ינון

המדריך למשקיע המתחיל – כמה אפשר להרוויח בשוק ההון (4)

המדריך למשקיע המתחיל – כמה אפשר להרוויח בשוק ההון (4)

משקיעים רבים סבורים כי הדרך להשיג רווחים גבוהים יותר היא באמצעות לקיחת סיכון גבוה יותר. סיכון וסיכוי בשוק ההון אכן קשורים האחד לשני, אך לקיחת סיכונים גדולים יותר בדרך כלל מובילה להפסדים גבוהים יותר. הדבר נובע מכך שהסיכון אינו טמון בדרך כלל ברכיב ההשקעה עצמו, אלא בדרך בה בחרתם להשקיע בו. לדוגמא, החלפה של מניות בתדירות גבוהה, עשויה להגדיל באופן משמעותי את הסיכון להפסדים. לעומת זאת, בחירה מושכלת של מניות והחזקתן לתקופות ארוכות יותר, יכולה לצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה במניות באופן ניכר.

למרות זאת, ברור לכולנו כי השקעה ברכיבים מניתיים תהיה בעלת סיכון גבוה יותר מאשר השקעה במק”מ למשל. סיכון מוגדר אם כן, כרמת הסבירות של השקעה מסוימת להניב רווחים נמוכים מאלו שאנו מצפים או הפסדים מההשקעה. מכיוון שיש סיכוי גבוה יותר לטעות בהערכת מחירה הנכון של מניה בהשוואה להשקעה במק”מ, בה התשואה שלנו ידועה ומובטחת מראש, הסיכון בהשקעה במניות יהיה באופן עקרוני גדול יותר.

הסיכון הוא רק צידו האחד של המטבע. הצד השני היא התשואה. לצורך הבנה טובה של יותר של שני המרכיבים הללו, הביטו בטבלה הבאה, בה מוצגות התשואות השנתיות הממוצעות שהשיגו אפיקי ההשקעה השונים בארה”ב ב- 80 השנים האחרונות.

אפיק השקעה תשואה שנתית ממוצעת
מניות של חברות קטנות 12%
מניות של חברות גדולות 11%
אגרות חוב לזמן ארוך 5%
אגרות חוב לזמן בינוני 5%
אגרות חוב לזמן קצר 4%
פקדונות בבנק 1-3.5%
אינפלציה 3%

אפיקי ההשקעה מוצגים בסדר יורד של רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהם. שתי הקטגוריות הראשונות הם מדדים שונים להערכת תשואת שוק המניות, שהינו אפיק ההשקעה הכרוך בסיכון הגבוה ביותר. הראשון, מתאר את התשואה השנתית הממוצעת של מספר רב של חברות קטנות יחסית בשוק האמריקני, אשר גודלן הנמוך מוביל לסיכון הגבוה ביותר. לאחר מכן, מוצגת התשואה הממוצעת של מניותיהן של החברות הגדולות ביותר בכל שנה, אשר בשל ממדיהן ויציבותן יהיו בסיכון נמוך קצת יותר.

שלוש הקטגוריות הבאות מציגות את התשואה של אפיקי השקעה בסיכון נמוך יותר – אג”ח לזמן ארוך (מעל 10 שנים), אג”ח לזמן בינוני (שנתיים עד 10 שנים) ואג”ח לזמן קצר (מספר ימים עד שנתיים). לאחר מכן מוצגת הריבית השנתית הממוצעת על הפקדונות בבנק, שהינם אפיק השקעה נטול סיכון כמעט לחלוטין. לצורך ההשוואה, הוספנו בתחתית הטבלה גם את רמת עליית האינפלציה השנתית הממוצעת, השקול לשיעור ירידת ערכו של כספנו.

קל לראות כי השוק מוכיח את העובדה שציינו קודם לכן – ככל שעולה הסיכון, עולה גם התשואה שמניב אפיק ההשקעה. השקעה בפקדונות בבנק או באגרות חוב לזמן קצר כדוגמת המק”מ, תהיה נטולת סיכון כמעט לחלוטין אך צפויה להניב תשואה נמוכה יחסית. השקעה באג”ח לתקופה ארוכה יותר תהיה בסיכון גבוה יותר, ותניב תשואה קצת יותר גבוהה בהתאם, אך התשואה עדיין לא תגבר באופן משמעותי על שיעור עליית האינפלציה. הקפיצה הגדולה בתשואה הניתנת להשגה באמצעות השקעה במניות, אינה באה בחינם. ניתן אמנם לצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה במניות, אך אי הוודאות הרבה יותר באשר לתשואה שנשיג מההשקעה, מובילה בכל זאת לרמת סיכון גבוהה יותר. למרות זאת, אנשים בוחרים להשקיע ברכיבים מנייתים משום שהם מוכנים לקחת את הסיכון הסביר המתווסף להשקעה במניות לאור האפשרות להרוויח תשואה גבוהה בהרבה מזו שניתן להשיג מהרכיבים המסוכנים פחות.

האם הסיכוי שווה את הסיכון?

על פניו, נראה כי הפרש של כמה אחוזים בתשואה השנתית אינו מצדיק את תוספת הסיכון הכרוכה בהשקעה ברכיבים מנייתים. עובדה זו אכן נכונה עבור השקעה לזמן קצר של עד מספר שנים בה הסיכון הכרוך בהשקעה ברכיבים מניתיים יהיה אכן גבוה למדי. אולם, ככל שמתארכת תקופת ההשקעה, יורד הסיכון הכרוך בהשקעה ברכיבים מניתיים ומתעצם באופן משמעותי ההפרש בין הרווחים האפשריים להשגה מהם לעומת רכיבי ההשקעה האחרים. הטבלה הבאה, המציגה את שוויה של השקעה של 10,000 ש”ח לאורך השנים עבור אפיקי ההשקעה השונים, תעזור לכם להבין זאת טוב יותר.

סוף שנה: פקדון בבנק (תשואה 2%) אג”ח (תשואה 5%) שוק המניות (תשואה 11%)
1 10,200 10,500 11,100
5 11,041 12,763 16,851
10 12,190 16,289 28,394
15 13,459 20,789 47,846
20 14,859 26,533 80,623
30 18,114 43,219 228,923
40 22,080 70,400 650,009

הנתונים המוצגים בטבלה מבהירים את היתרון המשמעותי של השקעת כספנו ברכיבים מניתיים. אמנם, בהשקעה למספר שנים ההפרש בין אפיקי ההשקעה השונים לא יהיה כה גדול. אולם, בהשקעה לזמן ארוך שוק המניות מביס כל אפיק השקעה סולידי אחר. לדוגמא, 10,000 השקלים שיושקעו בפקדון בבנק לא היו מכפילים את ערכם אפילו לאחר 30 שנות השקעה. השקעה באגרות חוב היתה מכפילה אמנם את סכום ההשקעה פי ארבע, אך ההשקעה בשוק המניות היתה מניבה רווחים גדולים הרבה יותר והיתה מגדילה את שווי ההשקעה פי 23 (!). מובן כי חלקכם יבחר להשקיע בתיק מניות ספציפיות שיבחרו בקפידה ועשויות אף להניב תשואה גבוהה יותר מתשואת שוק המניות הממוצעת המוצגת בטבלה.

מדוע חשוב להתחיל להשקיע מוקדם ככל האפשר

הטבלה מלמדת אותנו את העוצמה הגדולה הטמונה בהשקעה החוזרת ונשנית (הריבית דריבית, Compound Growth) של כספנו לאורך השנים. כאשר אנו משקיעים לזמן ארוך ברציפות, התשואה על השקעתנו פועלת על סכום הולך וגדל. אי לכך, שיעור הרווח הכספי יהיה גדול יותר ככל שנתמיד בהשקעה לאורך שנים רבות יותר. לדוגמא, השקעה בשווי של 10,000 הצומחת בשיעור שנתי של 11%, תגדל ב- 1,100 ש”ח בשנה הראשונה. לעומת זאת, בשנה ה- 20 יגדל סכום ההשקעה ב- 7,990 ש”ח (בהנחה שהיא ממשיכה לצמוח באותו שיעור שנתי של 11%) מכיוון שהתשואה תפעל על סכום גדול הרבה יותר. המסקנה העולה מכאן היא שסכום השקעה התחלתי קטן יחסית, יצמח בצורה משמעותית ביותר אם נשקיע אותו לאורך פרק זמן ארוך.

אנו גם למדים את החשיבות הרבה של השקעה בשוק ההון כבר מגיל צעיר. לדוגמא, בחורה צעירה בת 25 שתשקיע 10,000 בשוק המניות, תחזיק בידה סכום מרשים מאוד של מעל 650,000 ש”ח בהגיעה לגיל הפרישה (65). לעומת זאת, אם אותה הבחורה היתה מתחילה להשקיע את אותם 10,000 השקלים בגיל 45, היתה מגיעה לגיל הפרישה עם סכום נמוך בהרבה של כ- 80,000 ש”ח בלבד. אי לכך, ככל שתתחילו להשקיע מוקדם יותר ותשקיעו לאורך שנים רבות יותר, סכום ההשקעה שלכם יגדל הרבה יותר.

כמה תרוויחו אם תחסכו ותשקיעו גם יחד

השקעת סכום החסכון ההתחלתי שלכם בגיל מוקדם תהיה כאמור רווחית למדי. אולם, שווי ההשקעה שלכם יגדל בצורה משמעותית אף יותר אם תשקיעו סכומי כסף נוספים לאורך השנים. הטבלה המוצגת להלן, המציגה את הסכום שימצא בידכם לאורך השנים אם תוסיפו סכום כספי קבוע נוסף להשקעה שלכם מידי שנה, תבהיר את הנקודה בצורה ברורה.

סוף שנה: 1000 ש”ח בשנה 2000 ש”ח בשנה 4000 ש”ח בשנה
1 1,110 2,200 4,440
5 6,913 13,826 27,651
10 18,561 37,123 74,246
15 38,190 76,380 152,760
20 71,265 142,530 285,061
25 126,999 253,998 507,995
30 220,913 441,826 883,653

כפי שאתם רואים, אפילו תוספת קטנה יחסית של כ- 1,000 ש”ח בשנה (חסכון של כ- 83 ש”ח בחודש בלבד) תוסיף תוספת משמעותית לשווי ההשקעה שלכם לאורך שנות ההשקעה. ככל שתחסכו יותר ותוסיפו סכום השקעה גדול יותר מידי שנה, יגדל שווי ההשקעה שלכם באופן משמעותי. אם למשל תחסכו 4,000 ש”ח מידי שנה ותשקיעו אותם בשוק המניות, יהיו בידכם יותר מחצי מיליון ש”ח לאחר 25 שנות השקעה, תוספת נאה מאוד שתאפשר לכם להגשים חלק נכבד יותר מהחלומות שלכם לעתיד.

סכום החסכון, משך ההשקעה והתשואה קובעים את שווי ההשקעה שלכם

שווי ההשקעה שלכם לאורך השנים תלוי אם כן בשלושה גורמים התלויים בעיקר בכם:
1. סכום החסכון – ככל שתחסכו יותר ותשקיעו יותר לאורך השנים, שווי ההשקעה יגדל יותר. על כן, השתדלו לחסוך כמה שיותר על אף מגבלות התקציב שלכם (היעזרו במדריך לניהול התקציב החודשי כדי ללמוד כיצד לנהל בצורה נבונה את התקציב שלכם ולחסוך יותר).

2. משך ההשקעה – ככל שתתחילו להשקיע מוקדם יותר וככל שתאפשרו לכספי ההשקעה שלכם לצמוח לאורך פרק זמן ארוך יותר, שווים יהיה גדול יותר. ביכולתכם לתכנן את חייכם בצורה כזו שתאפשר לכספי ההשקעה שלכם לצבור תשואה לאורך פרק זמן ארוך כמה שניתן. לאחר שלמדתם כיצד להשקיע בחכמה ובאחריות, התחילו להשקיע! זכרו, אף פעם לא מוקדם מידי להתחיל להשקיע, ולעולם לא מאוחר מידי.

3. תשואה – בחירה חכמה של הרכב תיק ההשקעות שלכם תוביל אתכם להשגת התשואה האופטימלית עבורכם. ההיסטוריה מוכיחה אמנם כי השקעה ברכיבים מניתיים תהיה בעלת התשואה הגבוהה ביותר, אך השקעה ברכיבים אלו אינה מתאימה לכולנו. השקיעו רק ברכיבי השקעה שאתם מבינים את הסיכויים והסיכונים שלצדם, ואלו המתאימים לאופייכם ולאופק ההשקעה שלכם. אם בכוונתכם להשקיע לתקופה קצרה בלבד, בחרו ברכיבים נטולי סיכון או בסיכון נמוך בלבד, כדוגמת המק”מ, והתרחקו מהשקעה ברכיבים מניתיים. אם לעומת זאת בכוונתכם להשקיע לאורך שנים רבות, נבון יהיה להגדיל את שיעור הרכיבים המניתיים בתיק לשיעור המתאים לאופייכם ולמטרותיכם.

בשיעור הבא: מדוע חשוב לנהל תקציב מאוזן ואיך לעשות את זה.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X