התיק של ינון

כמה מניות להחזיק בתיק השקעות

07/09/2008 • ינון אריאלי

כולכם בוודאי מכירים את המשפט “אל תשימו את כל הביצים בסל אחד”, שמשמעותו היא שגוון תיק ההשקעות שלנו במגוון של רכיבי השקעה מרמות סיכון שונות, אזורים גיאוגרפים שונים, סקטורים שונים ועוד ישיג סיכון נמוך יותר לתיק שלנו.

הטענה הזו היא כמובן נכונה, ומובן כי ככל שמספר המניות בתיק שלנו יהיה גדול יותר, נשיג סיכון נמוך יותר בהשוואה לסיכון השוק.

לדוגמה, אם נקנה את כל המניות בשוק, נשיג סיכון זהה לסיכון השוק – הסיכון הכרוך בהשקעה בשוק המניות.

אולם, הסיכון הוא רק חצי מהמשוואה. החצי השני הוא הסיכוי להצלחה, או התשואה אותה אנו שואפים להשיג. ברור כי אם נרכוש את כל המניות בשוק, נשיג תשואה זהה לתשואת השוק.

נשאלת השאלה, מהו מספר המניות הנדרש על מנת שהסיכון שניקח לא יהיה גבוה מידי אך עדיין יהיה בידנו סיכוי טוב לנצח את תשואת השוק?

לשם כך, עלינו להבין קודם כל מהו סיכון, מהם הסיכונים הקיימים בשוק , וכיצד משפיע מספר המניות בתיק שלנו על רמת הסיכון והסיכוי.

מהו סיכון

סיכון בשוק ההון, הוא רמת הסיכוי של השקעה מסוימת להיות שונה ממה שאנו מצפים שתהיה. במילים אחרות, ניתן להסתכל על הסיכון כרמת הסיכוי שלנו לאבד חלק או את כל סכום ההשקעה הראשוני שלנו. לדוגמא, הסיכון הכרוך בהשקעה במק”מ הוא נמוך למדי משום שהסיכוי שתשואת המק”מ תהיה שונה מהתשואה לה אנו מצפים בסיום התקופה, הוא כמעט אפסי. השקעה באופציות מעו”ף למשל (אופציות על מדד ת”א 25 הנסחרות לטווח קצר של כחודש ימים בלבד), היא בסיכון גבוה למדי משום שהסיכוי שלנו לחזות בצורה מהימנה את מצבו של המעו”ף בעוד כחודש היא נמוכה מאוד.

הסיכון נמדד בדרך כלל על ידי חישוב סטיית התקן הממוצעת לאורך ההיסטוריה של השקעה מסוימת. סטיית התקן היא מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכים מסוימים מסביב לערך הממוצע שלהם (אם מה שאמרתי עכשיו נשמע לכם כמו סינית, תוכלו להיעזר בקישור הבא). לדוגמא, תשואת שוק ההון האמריקני הממוצעת עומדת על כ- 11%, ואילו סטיית התקן השנתית עומדת על כ- 18%. המשמעות היא שהתשואה השנתית של השוק תנוע בין 7%- ל- 29% (11-18 ו- 11+18) בכל שנתיים מתוך שלוש שנים. אם התשואה הממוצעת של תיק המניות שלנו היא גם כן 11% אבל סטיית התקן שלו היא 25%, המשמעות היא שהתיק שלנו מסוכן יותר מהשוק. אם לחילופין, סטיית התקן של התיק שלנו עומדת על 5%, התיק שלנו מסוכן הרבה פחות מהסיכון של השוק.

סיכון שוק ההון בכללותו

בשוק ההון קיימים שני סיכונים עיקריים: סיכון שוק ההון בכללותו וסיכון החברה הבודדת (באופן כללי קיימים שני סיכונים נוספים, סיכון עליית אינפלציה וסיכון ירידת ערך מטבע ההשקעה, אך נתעלם מהם בכתבה זו). סיכון שוק ההון בכללותו הינו הסיכון הנובע מהתנודות במחירי המניות בשוק ההון. ישנם גורמים רבים המשפיעים על מחירי מניות, כגון שינויים בחברות מסוימות, שינוי בתחזית העתידית של רווחי סקטור מסוים או שינויים בכלכלה בכללותה. השינויים במחירי המניות בשוק עשויים להשתנות בצורה חדה על פני תקופה קצרה או להישאר קבועים יחסית על פני תקופה ארוכה יותר.

ניתן לצמצם את סיכון השוק על ידי גיוון תיק ההשקעות שלנו ברכיבי השקעה שונים. לדוגמא, החזקת תמהיל של רכיבים מנייתים ורכיבים בסיכון נמוך יותר, כגון אג”ח או מק”מ, תקטין את הסיכון. חשוב לזכור כי ככל שיגדל אחוז ההחזקה של הרכיב הלא מנייתי בתיק, יקטן הסיכון אך תצמצם גם תשואת התיק.

דרך נוספת להקטנת סיכון השוק היא על ידי התעלמות מהתנודות של השוק בטווח הקצר, והשקעה על בסיס קבוע תוך הסתכלות ארוכת טווח. לדוגמא, השקעה תקופתית קבועה בתעודות סל, עשויה להוות דרך נבונה להקטנת סיכון השוק. בכל מקרה, מכיוון שהתנהגות השוק אינה ניתנת לחיזוי בצורה מהימנה, לא ניתן להימנע מסיכון השוק. במילים אחרות, גם אם תבחרו להחזיק מספר רב מאוד של מניות, התיק שלכם לא יהיה מוגן מפני תקופות של ירידות בשוק.

סיכון החברה הבודדת

סיכון החברה הבודדת הוא הסיכון להפסיד חלק מכספנו כתוצאה מהשקעה בחברה מסוימת שנראתה לנו אטרקטיבית ברגע ההשקעה, אבל בסופו של דבר לא הייתה כזו. סיכון זה עשוי לנבוע מהעובדה שהערכנו בצורה שגויה את תחזית פעילותו של העסק בעתיד. לחילופין, ייתכן כי הערכנו את פעילות העסק בצורה טובה יחסית, אולם התחולל שינוי מהותי בלתי צפוי בחברה, כגון כישלון מהותי בפיתוח מוצר מסוים, ביטול עסקה עם לקוח עיקרי ועוד, שהוביל לירידה בערכה.

בניגוד לסיכון השוק ממנו לא ניתן להימנע, את סיכון החברה הבודדת ניתן בהחלט להקטין מבלי לפגוע בתשואת התיק שלנו. אחת מהדרכים היא לרכוש רק מניות הנסחרות במרווח ביטחון (margin of safety) גדול מתחת לשוויין הנוכחי. דרך נוספת להקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה בחברה בודדת, היא על ידי גיוון תיק המניות שלנו במספר גדול יותר של מניות. כאמור, ככל שנחזיק מספר גדול יותר של  מניות, סיכון החברה הבודדת יהיה נמוך יותר, אך מעל מספר מניות מסוים נאבד את הסיכוי להשיג תשואה טובה יותר מתשואת השוק הממוצעת.

התרשים שלהלן מציג את ההפרש בין סיכון תיק מניות מסוים (שהמניות בו נבחרות באקראי) לבין סיכון השוק. לדוגמא תיק מניות המכיל מניה אחת בלבד הנבחרת באקראי, הסיכון שלו (הנמדד על ידי סטית התקן מהתשואה השנתית הממוצעת) יהיה גבוה ב- 35% מסיכון השוק. לעומת זאת, תיק המכיל 500 מניות יהיה בסיכון זהה למעשה לסיכון השוק.

קל לראות כי הסיכון של תיק מניות יורד בצורה מהירה מאוד ככל שמספר המניות עולה אפילו במעט. כך לדוגמא, החזקה של 10 מניות בתיק המניות שלנו, תהיה כבר בסיכון גבוה בכ- 5% בלבד מסיכון השוק. יש שיאמרו בצדק כי הפרש של 5% הוא משמעותי כשמשקיעים במניות לטווח ארוך. לכן, עבור מרבית המשקיעים (או לפחות אלו שאינם מקדישים את מרב זמנם לניתוח ובחירת מניות בודדות) החזקה של כ- 20 מניות בתיק המניות שלהם תהיה נבונה. במקרה כזה, תיק המניות שלהם יהיה מסוכן רק בכ- 2% יותר מסיכון השוק.

החזקה של מספר גבוה יותר של מניות תקטין את הסיכון רק במעט, אבל תפגע באופן משמעותי בסיכויי התיק לנצח את המדד. תארו לעצמכם תיק מניות המכיל 60 מניות (כמספר המניות הממוצע שמחזיקה קרן נאמנות ישראלית). אפילו עלייה גדולה בצורה יוצאת דופן של 200% של אחת מהמניות בתיק, תגדיל את תשואת התיק בכ- 3% בלבד. לעומת זאת, עליה שכזו באחת ממניות תיק המכיל 20 מניות בלבד, תוביל את תשואת התיק לעלות ב- 10% שלמים.

כמה מניות להחזיק

המסקנה העולה מהדברים שהוצגו כאן, היא שעבור המשקיע הממוצע (המשקיע הפסיבי או האקטיבי למחצה) החזקה של כ- 15-20 מניות בתיק המניות שלו תהיה הדבר הנבון ביותר. במקרה כזה, הסיכון הכרוך בהחזקת כל חברה בתיק לא יהיה גבוה באופן משמעותי מסיכון השוק, אך למשקיע עדיין יהיה סיכוי לא מבוטל לנצח את השוק. זאת הסיבה בגינה שיטת המניות המנצחות מתבססת על החזקת 20-30 מניות מנצחות. באופן כזה, הסיכון לא יהיה גבוה בהרבה מסיכון השוק, אך עלייה משמעותית של מספר מניות בתיק תגדיל את תשואת התיק הכוללת בצורה מהותית.

החזקה של מספר גדול יותר של מניות, ובוודאי גבוה מ- 30 מניות, לא תקטין את הסיכון כמעט בכלל, אך תוביל להשגת תשואה דומה לתשואת השוק. אי לכך, אם הנכם מעוניינים לנצח את השוק לא נבון יהיה לבחור בקרן נאמנות המחזיקה במספר מניות כזה או גבוה מכך. ברור גם כי החזקה של מספר קרנות נאמנות, שכל אחת מהן מחזיקה מספר גדול של מניות בעצמה, לא יוכל להשיג תשואה גבוהה מהשוק.

אם הנכם משקעים אקטיביים, הבוחרים בעצמכם את מניותיכם לאחר ניתוח מעמיק ביותר של כל חברה בנפרד, וברצונכם להגדיל את סיכוייכם לנצח את השוק, תהיו חייבים שלא לפזר את הביצים שלכם על פני מספר גדול מידי של סלים. אם תעשו זאת, תקטינו בצורה משמעותית את סיכוייכם לנצח את השוק. במקרה כזה, החזקה של 8-12 מניות תהיה מספקת. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי תצטרכו לבצע ניתוח מעמיק לכל חברה ולבחור את מניותיכם בפינצטה על מנת להצליח במשימתכם.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

השאר תגובה

* כתובת המייל שלך לא תפורסם
* אנו מנועים מלענות על שאלות בנוגע למניות ספציפיות