התיק של ינון

מהי אגרת חוב (אג”ח) (שיעור 1)

06/06/2008 • ינון אריאלי

כמעט בכל תיק השקעות נבון לכלול גם מרכיבים סולידיים שאינם מושפעים ישירות מהתנהגות שוק המניות. מרכיב זה ייצב את התיק וגודלו היחסי בתיק יקבע על פי אופיו של המשקיע, משך הזמן להשקעה ומטרות ההשקעה שלו. המכשיר הסולידי הנפוץ ביותר, הוא אגרת חוב, אג”ח בקיצור. מדריך זה יסייע לכם להבין מהי אגרת חוב ומהם השיקולים בבחירת אגרות החוב המתאימות לכם.

מהי איגרת החוב

אגרת חוב (אג”ח) היא שטר הלוואה המונפק על ידי המדינה או חברה כנגד קבלת ההלוואה, והיא אחד המכשירים לגיוס הון לחברה. אגרת החוב, היא למעשה ההתחייבות חוזית בין המלווה (המדינה או החברה) ללווה (קונה האג”ח) לתשלום קרן ההלוואה והריבית (ולעיתים גם הצמדה) במועדים ובשיעורים ידועים מראש, המצוינים על גבי האיגרת. כלומר, אגרת חוב היא הלוואה שנותן המשקיע באיגרת לגוף המנפיק. בתמורה להלוואה זו, משלם המנפיק ריבית, הנקראת קופון, ולעיתים גם הצמדה למשקיע על פי תנאי האיגרת.

מי שקונה אג”ח אינו נחשב לשותף בחברה כמו מחזיקי המניות של החברה, ואינו זכאי לזכות הצבעה באסיפות החברה. אבל, במקרה של פירוק החברה, מחזיקי האג”ח של החברה נחשבים כנושים הראשונים שלה, ולכן תהיה להם זכות קדימה על בעלי המניות בקבלת הנכסים שנותרו (אם נותרו מספיק כאלו). כתוצאה מכך, רכישת אג”ח של חברה (אג”ח קונצרנית) נחשבת בדרך כלל לבטוחה יותר מאשר רכישת מניות של אותה החברה. בהתאם לכך, גם הרווחים הצפויים מהשקעה באג”ח,יהיו  נמוכים יותר בדרך כלל מאלו שניתן להשיג באמצעות השקעה במניות.

אלו אגרות חוב קיימות בשוק

בארץ נסחרות שני סוגים של אגרות חוב: אג”ח ממשלתיות ואג”ח קונצרניות.

אג”ח ממשלתיות

מלווה קצר מועד (מק”מ): אגרת חוב ממשלתית המונפקת לשנה. המק”מ מונפק בהנחה (דיסקאונט), כלומר מתחת לערכו הנקוב, ובסוף התקופה המשקיע מקבל 100 אגורות (הערך הנקוב) לכל יחידת מק”מ שרכש. ההפרש בין מחיר הקניה לערך הנקוב, הוא אשר יוצר את התשואה למשקיע.

שחר: אג”ח שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומונפקת לטווח של 10-25 שנה. בעלת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה.

גילון: אג”ח בעלת ריבית המשתנה כל שלושה חודשים בהתאם לתשואת המק”מ.

גליל: אגרת חוב צמודה למדד המשלמת ריבית קבועה. מונפקת לטווח של עד 20 שנה.

גלבוע: אגרת חוב צמודה לדולר. הסדרה האחרונה של אג”ח זו תפקע בקרוב ולא יונפקו לציבור סדרות חדשות בעתיד.

אגרות חוב קונצרניות

בשוק ישנן כ- 500 סדרות של אג”ח קונצרניות, רובן צמודות למדד, אך ישנן גם אג”ח שקליות בריבית קבועה, ריבית משתנה, וצמודות למט”ח (בדרך כלל בריבית משתנה).

על מנת לסווג את אגרות החוב השונות על פי רמת הסיכון שלהן, קיים דירוג של חלק מהאיגרות. הדירוג מתבצע על סמך הערכת פעילות החברה והערכת סבירות היכולת להחזר הקרן והריבית לרוכשי האג”ח. בין השאר נבדקים רמת הסיכון בפעילות העסקית, רמת המינוף של החברה (כמה חובות נטלה על עצמה החברה), תזרים המזומנים, וכן הביטחונות שמספקת החברה למחזיקי האג”ח.

ישנן חברות שלא עברו תהליך של דירוג, או שעברו תהליך שכזה אך לא קיבלו דירוג, ולכן האג”ח שלהן אינן מדורגות ועשויות להיות בסיכון גבוה יותר לאי עמידת החברה בהתחייבויותיה למשקיעים.

כיצד מרוויחים מהשקעה באג”ח

השקעה באג”ח יכולה להניב רווחים בשני אופנים:

1. הרווח מהקופון: הרווח מהריבית אותה מחלק הגוף המנפיק את האיגרת.
2. רווחי הון: האג”ח היא נייר ערך לכל דבר ונסחרת בבורסה מידי יום ביומו. על כן, מחירה משתנה על פי ההיצע והביקוש לאגרת. במידה ומשקיע מוכר את האג”ח שברשותו במחיר גבוה ממחיר רכישת האג”ח, הוא ירוויח כמובן את ההפרש.

מהו הסיכון בהשקעה באג”ח

ישנם שני סיכונים עיקריים להשקעה באג”ח:

1. משך חיים ממוצע (מח”מ): זהו הממוצע המשוקלל של הזמן עד לפידיון האג”ח. מכיוון שישנן אגרות חוב המשלמות את הקרן בחלקים ולא את כל הקרן בסוף חיי האיגרת, הטווח לפדיון (כלומר, מועד פדיון האג”ח) אינו משקף בצורה נכונה את תשלומי האג”ח, ויש להשתמש במח”מ המגלם את חלקיות התשלומים הזו בתוכו.

בתור כלל אצבע, ככל שהמח”מ ארוך יותר , האגרת היא בעלת סיכון גדול יותר, מכיוון שעולה הסיכון לאי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה. המק”מ, שהינו בעל מח”מ של שנה, הוא לכן האג”ח הבטוח ביותר, ואג”ח לטווחים ארוכים יותר יהיו מסוכנות יותר.

2. סיכון חדלות פירעון (חוסר יכולת לפרוע חובות במועד): למרות ההתחייבות החוזית, ברור כי יש סיכון מסויים שמנפיק האג”ח לא יוכל לעמוד בתשלומים ולא יחזיר את הקרן לרוכש האג”ח. הערכת רמת סיכון חדלות הפירעון אינה פשוטה לביצוע, היות וישנם פרמטרים רבים אותם יש לבחון. בשוק קיימות שתי חברות דירוג, מעלות ומדרוג, המעריכות עבור המשקיעים את הסיכון הזה, ומפרסמות את הדירוג לציבור המשקיעים.

בדרך כלל, חברות בעלות דירוג גבוה יותר, יהיו בעלות סיכון נמוך יותר להגיע למצב של חדלות פירעון. הדבר משתקף כמובן גם בתשואת האג”ח, ולכן בתור כלל אצבע, אג”ח לאותה תקופת זמן של חברה בעלת סיכון גבוה יותר, תסחר בתשואה גבוהה יותר מאג”ח של חברה בטווחה ויציבה יותר.

הסיכונים הללו הם דינמיים ומשתנים לאורך חיי האג”ח. ככל שמתקצר המח”מ, האג”ח עשויה להיות בטוחה יותר ולקבל דירוג גבוה יותר (אך כמובן שלא תמיד).

לחצו כאן וקראו כיצד לבחור את האג”ח המתאימה לכם

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

דיון

 • אבי  23/07/2010

  שלום לכם!
  קנתי לאחרונה אג”ח גליל שמסתיים באגוסט 2012.
  באוגוסט הקרוב האג”ח מחלק ריבית של 5%
  מכיוון שלי יהיה וותק של כחודש האם אני אקבל את החלקב היחסי?
  שמתי לב בגרף האג”ח בחמש השנים האחרונות ששער האג”ח לאחר חלוקת הריבית צונח ב5-6%
  מה הסיבה לכך?
  האם כדאי למכור את האג”ח עכשיו לפני שהערך שלו צונח?
  תודה רבה לעונים.
  אבי ג.

 • אבי  31/08/2010

  ינון שלום רב!
  שאלתי לגבי מכירת אג”ח ממשלתי כנוהל בבורסה.
  מכרתי אג”ח גליל דרך האינטרנט מתוך חשבוני בבנק.
  סטטוס המכירה דיווח שהמכירה בוצעה במלואה.
  לאחר כ 4 שעות קניתי בסכום הכסף של מכירת האג”ח תעודת סל.
  למחרת בחשבון העובר ושב שמתי לב שמכירת האג”ח לא באה לידי ביטוי אך קניית תעודת הסל אכן כן.
  נוצר מצב שהייתי במינוס בעו”ש בסדר גודל של כ – 60000 ש”ח
  בררתי עם הבנקאי מה סיבת היא העברת סכום הכסף של מכירת האג”ח לחשבוני עו”ש.
  הבנקאי אמר זאת : מכירת האג”ח תבוא לידי ביטוי בעו”ש רק לאחר יומים ולפי יום ערך שלמחרת כלומר אם מכרתי אתמול אג”ח, אזוכה בעו”ש רק מחר לפי ערך יום של היום.
  ינון האם זו ההתנהלות ביחס לאג”ח ממשלתי?
  הבנק קוטף קופון של הריבית מינוס שאני צריך לשלם.
  תודה ויום טוב לכולם.
  אבי ג.

 • ינון אריאלי  02/09/2010

  היי אבי,
  אג”ח (גם ממשלתי וגם קונצרני, כמו מניות, נסחרות בכל שלבי המסחר. לכן, אם ראית במערכת אישור על ביצוע המכירה, עליך לראות את הכסף המזומן שהתקבל מהמכירה בחשבון.
  פנה אל מנהל הסניף ודרוש החזר כספי של הריבית ששילמת כתוצאה מהיותך באוברדראפט.

 • אבי  02/09/2010

  ינון שלום!
  בררתי עם הבנק לגבי הנ”ל ולפי חוקי הבורסה תהליך הקצאת הכסף בקניה ומכירה של אג”ח מדינה או מלווה הוא בסופו של דבר יראה בחשבון רק אחרי יומים מהקניה/מכירה כמבוצע סופית, אף כי זה כן רשום בעו”ש במצב המתנה במשך היומים מרגע הקניה/מכירה אך הוא לא זמין לניצולו בתקופה הזאת.
  אם יש לך הוכחה כתובה ומפורשת של נוהל הבורסה בנידון מאוד אשמח לקבל את ההגדרה שלה כאן.
  תודה .
  אבי ג.

 • ינון אריאלי  02/09/2010

  היי אבי,
  מכירת (או קנית) אג”ח ממשלתית מתבצעת בשער בו ביצעת את הפעולה, אולם הסליקה מתבצעת רק ביום שאחרי (אם בוצע ביום חמישי הסליקה תהיה ביום ראשון). לכן, את הכסף אתה צריך לראות למחרת בחשבון. אינך צריך לשלם ריבית על פרק הזמן (יום לכל היותר) בו היית במינוס.
  מקווה שהעניין יסתדר.

 • אבי  06/09/2010

  תודה ינון !
  אכן כן אני אחוייב בריבית של יום אחד. חשוב שכולם ידעו זאת כי לפעמים לא מודעים לעניין.
  תודה והמשך פעילות אתר פוריה גם לשנה החדשה.
  אבי ג.

 • אירה  14/07/2012

  ינון שלום תותח !
  שאלה לי : במידה ואני יושב על אג”ח הרבה זמן ויש לי שם רווחי הון נאמר של 22% תשואה ,במידה ואשאר עד לפדיון האחרון של האג”ח האם התשואה הזו (רווחי הון) תימחק לי ???
  שהרי בפדיון של האג”ח אקבל את הפארי +ההצמדה כמובן ,אבל לא מעבר לכך …איפה אני טועה ? האם במצב של רווחי הון גבוהים כדאי למכור את האג”ח על מנת שלא להפסיד זאת בפדיון ???
  תודה איש ושבת שלום !

 • עמיר  16/02/2013

  שלום!
  קניתי מק”מ דרך הבנק ואני לא מצליח להבין מה המשמעות של השער באגורות. כשהשקעתי, לדוגמא 20 אלף, מה בעצם קניתי? איך מה שקניתי מתבטא באגורות? וכשאני מוכר מה בעצם אני מוכר?
  לדוגמא במניות אתה יודע כמה עולה מנייה. אתה מוכר או קונה על פי שווי המניה. באגרות חוב כל האגרת שווה סכום אחד. איך זה בעצם עובד?

 • אריק  02/10/2013

  הי ינון.
  האם ניתן / הגיוני למכור את האג”ח לאחר קבלת הקופון ולהימנע מהעונש של צניחת ערך האג”ח במספר אחוזים ?
  אני מניח שתרגיל בנאלי..

  תודה.

השאר תגובה

* כתובת המייל שלך לא תפורסם
* אנו מנועים מלענות על שאלות בנוגע למניות ספציפיות

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X