התיק של ינון

מה לעשות כשהעסק הולך למות

15/04/2009 • ינון אריאלי
מה לעשות כשהעסק הולך למות

הירידה בהכנסות, הצורך בהחזר מיידי של חובות, בעיקר תשלומי ריבית למחזיקי אג”ח, יחד עם מכשולי האשראי המחמירים שמציבים הגופים הפיננסים מאז פרוץ המשבר, הובילו חברות רבות להתקל בקשיי נזילות חמורים, שמתבטאים בדיווחים רבים של “אזהרת עסק חי”. אזהרת עסק חי, היא תמרור אזהרה של החברה בפני הציבור, על כך שיש ספק בדבר יכולתה להמשיך ולהתקיים בעתיד כעסק פעיל. אין זה אומר כי החברה תגיע בהכרח למצב של חדלות פרעון (אי יכולת החזר חובות), אך רואה החשבון שלה התרשם כי קיימת סבירות לא מבוטלת לכך.

האם לסמוך על רואה החשבון שיזהיר אותנו?

מפאת חשיבות הנושא, מפרטים כללי החשבונאות רשימה ארוכה של מצבים פיננסים המעידים על סכנה להמשך פעילותה של החברה, כגון גירעון בהון החוזר (רכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות), גירעון בהון העצמי, פיגורים בהחזרי חובות או תשלומים לספקים, מימוש נכסים קבועים לצרכי מימון, תזרים מזומנים שלילי, תביעות משפטיות שהחברה עלולה להתקשות לעמוד בתשלום שלהן, אבדן לקוח מרכזי, ליקויים של הנהלת החברה, עזיבה של אנשי מפתח ועוד. כל המצבים הללו אינם חיוביים, אך אין הם מעידים בהכרח על חדלות פרעון קרבה. חברות רבות עשויות להקלע לקשיים זמניים. אי לכך, ברור שאי אפשר היה לנקוב במדדים מוחלטים שיחייבו פרסום אזהרת עסק חי.

חברות לא מעטות גם נוהגות להחליף את רואי החשבון שלהם לעיתים תכופות, מה שמקשה על רואה החשבון לראות את התמונה המלאה. פרסום האזהרה, נתון אם כן לשיקולו ולפרשנותו של רואה החשבון, שמקבל כמובן גם תשלום מהחברה, ולכן לא תמיד ישוש לפרסם אותה כבר ברגע הראשון בו מתגלים הקשיים. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך, היא אי פרסום אזהרת עסק חי לחברת הנדל”ן חפציבה, למרות שרואי החשבון שביקרו את דוחות החברה שנה ואפילו יותר לפני הקריסה, כבר ראו קשיים תזרימיים חמורים.

כיצד לזהות חברות בסיכון גבוה לחדלות פירעון?

גם אם אינכם מומחים בקריאת דוחות כספיים, תוכלו במקרים רבים לאתר בקלות מבעוד מועד את המועמדות הפוטנציאליות להגיע לחדלות פרעון, ולהמנע מהשקעה בבורסה במניות של חברות כאלה. היחס השוטף, רכוש שוטף לחלק להתחייבויות שוטפות, הוא אחד הכלים היעילים ביותר העומד לרשותכם. הרכוש השוטף, המזומנים וההשקעות לזמן קצר, חשבונות הלקוחות והמלאי, הם מקור המימון המרכזי באמצעותו תוכל החברה לפרוע את התחיבויותיה השוטפות, כגון החזר הלוואות ותשלום לספקים. לכן, ככל שהיחס השוטף גדול יותר, החברה לא רק שתוכל להרחיב את פעילותה בעתיד, אלא גם לעמוד בהצלחה בכל התחייבויותיה בשנה הקרובה.

פרט למזומנים הנמצאים בקופת החברה, ייתכן כי החברה לא תצליח לגבות מלקוחותיה את כל התשלומים המגיעים לה, וייתכן גם שלא תצליח למכור את כל המלאי, או שתמכור את חלקו במחיר נמוך מעלותו. לכן, עבור מרבית החברות, יחס שוטף נמוך מ- 2, עלול שלא להספיק להחזר כל ההתחייבויות השוטפות. אם אתם רוצים לצעוד במסלול הבטוח, תוכלו להשתמש ביחס המהיר, שאינו מחשיב את המלאי כרכוש נזיל, ולכן יהיה מחמיר יותר.

זה לא יתאים לכל המגזרים, אך העוצמה של היחס השוטף (או המהיר) בגילוי חברות נכשלות היא גדולה. אם תסתכלו לדוגמא על הדוחות של חברת מטאלינק, שפרסמה לאחרונה אזהרת עסק חי, תווכחו כי היחס השוטף שלה ירד בהדרגה מ- 8 בשנת 2002 ל- 4.5 בשנת 2007, והמשיך לרדת לאיזור ה- 2 כבר ברבעון השני של 2008. הכתובת היתה אם כן על הקיר כבר חצי שנה לפני פרסום האזהרה.

קימים עוד לא מעט יחסים פיננסים שיכולים לסייע לכם לבחון את החוזק הפיננסי של חברה, כגון המינוף הפיננסי (המתאים במיוחד לבחינת חברות נדל”ן) או יחס כיסוי הריבית. זכרו כי לא תמיד יהיה מי שיזהיר אתכם מפני התדרדרותו של העסק, ולכן הקפידו לבחון את הדוחות הכספיים של החברות שאתם מחזיקים או מעוניינים לרכוש. אם מצאתם בעיות פיננסיות מהותיות, עברו הלאה. תמיד יהיו מספיק חברות איכותיות ויציבות להשקעה.

האם למכור מניות של חברה שפרסמה אזהרת עסק חי?

אם לא הכרתם את כלי הבדיקה הללו לפני קריאת הכתבה הזו, ואתם מחזיקים במניות של חברה שפרסמה אזהרת עסק חי, הכירו בעובדה שהחברה שלכם עשויה להימצא בצרות, אבל אל תרוצו למכור את מניותיכם מייד. בחנו האם מנהלי החברה מנסים לשפר את המצב, האם הם מפעילים צעדי התייעלות, האם הם בוחנים אפשרויות חדשות לגיוס הון, האם הם בוחנים הסדרי חובות ריאליים שלא יפגעו בבעלי המניות. סימן חיובי מובהק, יהיה למשל מתן הלוואת בעלים לחברה. אם אינכם רואים את הסימנים הללו, כנראה שהספינה באמת טובעת, ועדיף לנטוש אותה כל עוד סירות ההצלה עדיין פנויות.

גילוי נאות: לא מחזיק.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X