התיק של ינון

שלבי המסחר בבורסה, שעות המסחר ופקודות המסחר

28/05/2008 • ינון אריאלי

המסחר בבורסה מתנהל באמצעות מערכת “רצף”, המקבלת את פקודות המסחר של כל המשקיעים ובודקת את האפשרות לביצוע עסקאות המסחר. כל אחד מימי המסחר בבורסה מתחלק לחמישה שלבים:

שלב טרום הפתיחה

בשלב זה מזרימים המשקיעים פקודות קניה ומכירה. פקודות אלו משמשות לצורך קביעת שער הפתיחה של יום המסחר בכל אחד מניירות הערך. בכל רגע בשלב זה מוצג שער הפתיחה התיאורטי המחושב על פי הפקודות שהתקבלו עד לרגע זה.
בשלב זה אין מגבלה למספר היחידות שברצונכם לסחור. לכן, בשלב זה ניתן להזרים גם פקודות מסחר בסכומי כסף נמוכים יותר, שיתבצעו בשער הפתיחה בלבד. אם לא, הן ימחקו מספר הפקודות ולא יתבצעו בשלב הרצף.
מניות ת”א 100: 8:30-9:45
יתר: 8:30-10:30
אג”ח ומק”מ: 8:30-9:30

שלב מסחר הפתיחה

השלב בו מחושב שער הפתיחה של יום המסחר.
מניות ת”א 100: 9:45-9:50 (מועד תחילת המסחר נקבע באופן אקראי בטווח של 5 דקות)
יתר: 10:30
אג”ח ומק”מ: 9:30
שלב המסחר הרציף (רצף)
בשלב זה מתחיל מסחר רציף ורב צדדי בין כל הקונים והמוכרים בניירות הערך השונים. במידה ומוזרמת פקודת קניה התואמת פקודת מכירה,  העסקה מבוצעת באופן מיידי. פקודה אשר לא קיים עבורה מחיר תואם, נרשמת ב”ספר הפקודות” וממתינה לביצוע מאוחר יותר.
שלב זה נמשך עד ל- 17:16-17:17 (מועד תחילת המסחר נקבע באופן אקראי בטווח של דקה).

שלב טרום נעילה

שלב טרום הנעילה מתחיל במועד שייקבע באופן אקראי בין השעות 17:16 ל- 17:17 ומסתיים במועד שיקבע באופן אקראי בין השעות 17:25 ל- 17:30. בשלב זה מתנהל המסחר במתכונת מכרז רב צדדי, בדומה לשלב טרום פתיחה, וניתן להעביר בו הוראות מסוג הגבלת שער (LMT).
שלב זה מתרחש ב- 17:16-17:17.

שלב מסחר הנעילה

מייד בתום שלב טרום הנעילה, מחושב שער מכרז הנעילה, ומבוצעות עסקאות בשער זה בלבד.
שלב זה נמשך עד ל- 17:25-17:30 (מועד תחילת המסחר נקבע באופן אקראי בטווח של 5 דקות).
בניירות ערך בהם מחזור המסחר יעלה על המפורט למטה, יהיה שער הנעילה זהה לשער מכרז הנעילה. המחזור המינימלי לקביעת שער מכרז הנעילה כשער הנעילה:
במניות מדד ת”א 25 – מחזור מינימלי של 400 אלף ש”ח
במניות מדד ת”א 75 – מחזור מינימלי של 200 אלף ש”ח
במניות היתר וני”ע המירים – מחזור מינימלי של 100 אלף ש”ח
באג”ח ובמק”מ – מחזור מינימלי של 400 אלף ש”ח
בניירות ערך בהם מחזור המסחר לא יעלה על המחזור המינימלי שצויין, יחושב שער הנעילה כממוצע משוקלל של שער מכרז הנעילה ושל השערים בעסקאות האחרונות בשלב המסחר הרציף.

סוגי פקודות המסחר

פקודת “שער למסחר הפתיחה” (LMO) – פקודה זו מוגבלת לשלב הפתיחה בלבד, והיא קובעת את הגבלת השער לביצוע העסקה (לא ניתן להגיש פקודה בהפרש גדול מ- 35% משער הבסיס).
פקודת “הגבלת שער” (LMT) – פקודת לשלב המסחר הרציף ולשלב טרום הנעילה, הקובעת את הגבלת השער לביצוע העסקה (לא ניתן להגיש פקודה בהפרש גדול מ- 35% משער הבסיס).
פקודת “שוק” (MKT) – פקודת לשלב המסחר הרציף, המוגשת ללא הגבלת שער, ומתבצעת בשער הטוב ביותר האפשרי באותו הרגע.
פקודת “שער למכרז הנעילה” (LMC) – הפקודה הינה פקודה לשלב הנעילה בלבד, המוגשת בהגבלת שער. במידה והפקודה גבוהה או שווה לשער מכרז הנעילה, היא תתבצע בהתאם להיצע בשוק.

הבורסה עשוייה לשנות את הפרטים שהוצגו כאן מעת לעת, ולכן כדאי להתעדכן מידי פעם באתר של הבורסה (https://info.tase.co.il/Heb/trading/trading_schedule/Pages/trading_schedule.aspx ).

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X