התיק של ינון

איך לקרוא דוחות כספיים ?

איך לקרוא דוח רווח והפסד (שיעור 9)
15/07/2010 • איך לקרוא דוחות כספיים ?
בשיעור זה נלמד כיצד לקרוא את הנתונים מדוח רווח והפסד של חברה הנסחרת בבורסה בת”א. כרגיל, בתור דוגמא נשתמש בתבנית דוח רווח והפסד כפי שהיא מופיעה בדוח של חברת דלק רכב לרבעון השלישי של שנת 2006.   כיצד בנוי דוח רווח והפסד   דוח רווח והפסד מציג את הכנסות והוצאות החברה במספר תקופות שונות המצוינות בחלק העליון […]
דוח תזרים המזומנים (שיעור 10)
15/07/2010 • איך לקרוא דוחות כספיים ?
דוח תזרים המזומנים הינו מורכב קצת יותר מהמאזן ומדוח רווח והפסד. זאת ככל הנראה הסיבה לכך שמשקיעים רבים אינם קוראים אותו. אולם, דוח התזרים חשוב לא פחות, ולעיתים אף יותר משני הדוחות האחרים, משום שהוא מספר לנו על המשאב החשוב ביותר לכל חברה – המזומנים שלה. דוח תזרים המזומנים מציג את זרימת הכספים (מזומנים) אל […]
איך לקרוא דו״ח תזרים מזומנים (שיעור 11)
15/07/2010 • איך לקרוא דוחות כספיים ?
דו״ח תזרים מזומנים : בשיעור זה נלמד כיצד לקרוא את הנתונים מדוח תזרים המזומנים של חברה הנסחרת בבורסה בת”א.  בתור דוגמא נמשיך להשתמש בתבנית דוח התזרים כפי שהיא מופיעה בדוחותיה של חברת דלק רכב לרבעון השלישי של שנת 2006. כיצד בנוי דוח תזרים המזומנים דוח התזרים, בדומה לדוח רווח והפסד, מציג את תזרים המזומנים של […]
קוראים עוד דוחות כספיים… (שיעור 12)
15/07/2010 • איך לקרוא דוחות כספיים ?
הגעתם לשיעור המסכם של המדריך. לאורך המדריך למדתם את מרבית הדברים אותם עליכם לדעת על מנת לקרוא בקלות את הסעיפים השונים מהדוחות הפיננסים. למדתם מתי מתפרסמים הדוחות והיכן לראות אותם, כיצד בנויים הדוחות ומה משמעותם של הסעיפים השונים המופיעים בהם. למדתם גם כיצד לקרוא את הנתונים מתוך הדוחות וכיצד לקבל מתוכם את הערכים של ארבעת […]

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X