התיק של ינון

איך לנתח חברות ומניות

האם המניה שלי יקרה?
18/01/2008 • איך לנתח חברות ומניות
מכפיל הרווח, המחושב על ידי חלוקת מחיר המניה ברווח הנקי למניה ב- 12 החודשים האחרונים, הוא אמת מידה להערכת מצב התמחור של מניות החברה, תחת ההנחה כי לחברות מאותו המגזר צפוי להיות מכפיל דומה. קיימים מכפילים אמינים יותר, לדוגמא מכפיל הרווח לשווי חברה (EY) בו אנו מרבים להשתמש באתר, אך מכפיל הרווח יכול לסייע לנו […]

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X