התיק של ינון

קורס ניתוח חברות מתקדם

קורס ניתוח חברות מתקדם

 

לפרטים עדכניים גלשו לאתר הקורסים החדש בכתובת www.ValueInvesting.co.il

העמקה נוספת ודוגמאות להערכות שווי ואסטרטגיות השקעה מתקדמות

 

הקורס מיועד למשקיעים מנוסים יותר, שעברו את קורס השקעות הערך, יודעים כיצד לבצע הערכת שווי באמצעות היוון תזרימי המזומנים (DCF), ומעוניינים בהתמקצעות נוספת בניתוח חברות, מניות וניירות ערך המירים (אופציות, כתבי אופציה ואג”ח להמרה).

בונוס מיוחד לנרשמים לקורס ההשקעות:
כניסה בחינם למשך שלושה חודשים לשירות הפרימיום שאני מפעיל – התיק שלי .

לפרטים נוספים ורישום לקורס גלשו לאתר הקורסים החדש בכתובת www.ValueInvesting.co.il

אני אשמח מאוד לראות אתכם בקורס, להעשיר את הידיעות שלכם על שוק המניות ולסייע לכם לגבש אסטרטגיית השקעה רווחית ואחראית לטווח הארוך.

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X