התיק של ינון

תקנון האתר

ברוכים הבאים ל- Bursa4U! – תקנון האתר לשימושכם.

אני משוכנע, שלכל אחד מכם ברור שהשימוש בבלוג מותנה בהסכמתכם ובידיעתכם ש:

 1. אני אמנם ד”ר לפיסיקה, שנותן שירותים לגופים פיננסים ופרטיים, מעביר קורסים בנושאי השקעות וכותב בעיתונות הכלכלית, אולם אין לי רישיון ייעוץ השקעות. כל מה שאני יודע מבוסס על לימוד עצמי באמצעות קריאת ספרים, אתרי השקעות וכיו”ב.
 2. כל מה שמופיע בבלוג הזה מובא לצורך מידע כללי בלבד. התכנים בבלוג אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.
 3. יש לי זכויות יוצרים על כל מה שנמצא באתר, ולכן אסור לכם להעתיק חלקים שלמים ממנו ללא רשותי בכתב. יחד עם זאת, אתם בהחלט מוזמנים להציג באתר/בבלוג שלכם פסקה או שתיים מתוך פוסט מסוים, תוך אזכור שמי ככותב, והצבת קישור בולט לעמוד ב- Bursa4U ממנו לקוחים הדברים.

ובשפה משפטית, הנקודות האלו יראו ככה (הנוסח כתוב בלשון יחיד זכר לשם נוחות, אך מתייחס לכל אדם/אשה גוף/תאגיד או כל משתמש אחר באתר).

 1. בעלות וזכויות יוצרים
  כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, קטעי גרפיקה, צליל, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות כמו גם סימני המסחר (להלן “החומר המוגן”), הם רכושו של ינון אריאלי (להלן “ינון” או “Bursa4U”) ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והוא מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי. המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, שלא למטרות רווח. כמו כן המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, כולל שם מחבר הרשומה, שם האתר המלא וכתובת האינטרנט שלו. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ינון.
 2.  אינטראקציה בין עורך האתר למשתמשים
  הנחיות הרשות לניירות ערך אוסרות עלי להתייחס לתגובות או לפניות שלכם באתר או בדואר האלקטרוני, לרבות פניות באמצעות פלטפורמות אחרות דוגמת עמוד ה-FaceBook, ולכן אוכל לטפל רק בפניות טכניות הקשורות לרישום לאתר או לקורסים. הדברים המובאים בבלוג הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ השקעות, ויש לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו.
 3.  היעדר אחריות
  לפעילות בנכסים פיננסים, כדוגמת ניירות ערך, נדרש לימוד מסודר וממושך. המוטו של Bursa4U הוא שכל אחד מכם הוא האדון של השקעותיו והוא האדם היחיד האחראי לבחירת הנכסים הפיננסים המתאימים לאופיו ולכישוריו. חשוב לי להדגיש כי איני יועץ השקעות מוסמך ואיני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות. כל משתמש הפועל על פי המידע הנמצא באתר יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד. המשתמש מסיר מ- Bursa4U כל אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, מקרי או כל נזק מסוג אחר שייגרם למשתמש בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.מה זה אומר? זה אומר שאתה מסכים לכך ש- Bursa4U לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי או כל נזק מסוג אחר שיגרם לך בעקבות שימוש או הורדה של מידע כלשהו מהאתר, גם אם הזהרתי מפני האפשרות של גרימת נזק כזה. הכוונה היא גם, אך לא רק, להפסד כספי בעקבות שימוש במידע או שירות המוצג באתר. אני משתדל להדגיש את הסיכונים הכרוכים בכל נייר ערך אותו אני מציג באתר, אך חשוב שתדעו כי איני יועץ השקעות מוסמך, ועל כן כל המידע הנמצא באתר מוצג על סמך ידיעותיי האישיות והוא מבטא את דעתי האישית בלבד כפי שהיא נובעת מהמידע המצוי בידי בשלב זה. לכן, בבחירתך להשתמש במידע המוצג באתר אתה מסכים לכך שאתה תהיה האחראי הבלעדי ותישא באחריות לכל החלטת השקעות שבחרת לבצע, ואתה מסיר מ- Bursa4U כל אחריות באשר לנזק העלול להיגרם לך בעקבות שימוש במידע המוצג באתר. לכן, עשו את שיעורי הבית שלכם ובדקו היטב (היטב) בעצמכם את כל הנתונים והשיקולים לפני קבלת ההחלטה על השקעה בנייר ערך כלשהו. לעולם אל תשקיעו בנייר ערך כלשהו ללא הבנה מלאה של מכלול הסיכונים הכרוכים בו מול אטרקטיביות ההשקעה בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שינון עשוי להחזיק במניות המוצגות באתר. על מנת לשמור על שקיפות ואמינות, אני מציין בתחתית כל רשומה האם אני מחזיק במי מניירות הערך המוזכרים בה במועד כתיבתה.
 4. שינויים
  אני שומר לעצמי את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, כולל הפסקת פעולתו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידי. בכל זאת, אני אשתדל להודיע לכם על שינוי מהותי שאבצע באתר על מנת שתהיו מעודכנים במתרחש בו.
 5.  סמכות שיפוט
  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בעפולה.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X